Dobra vijest: Financijska podrška udrugama koje izrađuju udžbenike za slijepe i slabovidne učenike

U Banskim dvorima održana je sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna, kojom je predsjedala potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.

 

Vlada je priopćila kako je na sjednici raspravljen Prijedlog godišnjeg Plana natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Državnog proračuna u 2015. godini. Poseban je osvrt bio na komplementarnosti s planiranim ulaganjima iz fondova EU i usklađenosti s dugoročnim strateškim razvojnim ciljevima vezanima uz smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i osiguranje kvalitetnih uvjeta života, te veću zaposlenost i rast temeljen na korištenju vlastitog znanja.

Po usvajanju državnog proračuna za 2015. iz Vlade najavljuju objavu konačnog Plan natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2015. godini na internetskim stranicama.

Na temelju provedenih analiza dosadašnjeg utroška sredstava i dostavljenih očitovanja državnih tijela o prioritetnim ulaganjima u 2015. godini, prihvaćen je Prijedlog izdvajanja iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte i programe udruga u 2015. godini. Između ostalog, na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, prihvaćen je prijedlog novog programa financijske podrške udrugama koje izrađuju udžbenike za slijepe i slabovidne učenike i studente.

Temeljem usuglašenih prioriteta očekuje se usvajanje Vladine Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Raspravljen je i Nacrt Uredbe Vlade o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, koji je izrađen sukladno obvezama iz novog Zakona o udrugama. Javno savjetovanje o nacrtu Uredbe pokrenut će se u najskorijem roku, nakon dodatnog usuglašavanja među nadležnim državnim tijelima. Očekivano stupanje na snagu Uredbe jest 1. siječnja 2015.

Na sjednici su predstavljene i najvažnije izmjene koje donose Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Zakon o udrugama, uključujući i skoru primjenu odredbi koje se tiču javnosti i transparentnosti financijskih izvješća neprofitnih organizacija.

Dogovorene su i mjere za poboljšanje zajedničkog informacijskog sustava za praćenje financiranih i ugovorenih projekata i programa udruga iz javnih izvora. Dogovorene su i dodatne aktivnosti osposobljavanja službenika u državnim tijelima za učinkovito korištenje tog informacijskog sustava u svrhu koordiniranog postupanja u slučaju nepravilnosti i nenamjenskog trošenja sredstava te općenito kvalitetnijeg praćenja ispunjavanja ugovornih obveza i postizanja optimalnih rezultata financiranih projekata i programa, stoji u priopćenju.

Hina
Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

 

Povezane vijesti