Udruga za autizam Zagreb: Uzmimo stvar u svoje ruke

Vizija Udruge za autizam iz Zagreba može se svesti tek na jedan princip: sretan i ispunjen život osoba s autizmom.

 

U Hrvatskoj nije sustavno riješena skrb za odrasle osobe s autizmom. Nema razvojnih programa skrbi za ove osobe, niti na nacionalnoj niti na lokalnoj razini. Stoga su odrasle osobe s autizmom u zabrinjavajuće nepovoljnom položaju. Velik broj odraslih osoba s autizmom živi u obitelji sa starijim i često bolesnim roditeljima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Republici Hrvatskoj, na dan 30. siječnja ove godine živi ukupno 1316 osoba s autizmom (0,3 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom). U Gradu Zagrebu živi 316 osoba s autizmom.

Udruga za autizam Zagreb osnovana je 1997. godine radi okupljanja osoba s poremećajima autističnog spektra, njihovih obitelji, prijatelja i stručnjaka, s ciljem promicanja i ostvarivanja prava i sloboda koje imaju i drugi građani u integriranim uvjetima lokalne sredine.

Predsjednica Udruge za autizam Zagreb, prof. def. Slavica Dujmović, pojašnjava da je autizam vrlo složen razvojni poremećaj nepoznatog uzroka. Javlja se u ranom djetinjstvu i traje cijeli život.

"U osnovi svih poteškoća su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja komunikacije te stjecanja znanja, vještina i iskustva socijalnih odnosa. Radi toga osobe s autizmom teško mogu izražavati svoje osjećaje, želje, potrebe, sposobnosti i probleme s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično. Životne teškoće ovih osoba mogu postati sve izrazitije i složenije ukoliko se ne uključe u odgovarajuće programe usluga skrbi i ne zatraži pomoć stručnjaka. Udruga za autizam - Zagreb je prva roditeljska Udruga u Hrvatskoj koja je zalaganjem roditelja i putem navedenih projekata i programa stvorila preduvjete za pružanje usluga skrbi u zajednici za odrasle osobe s autizmom i to je čini prepoznatljivom u Republici Hrvatskoj i među Udrugama u regiji te je čini važnim sugovornikom u zagovaranju prava na život u zajednici ovih osoba. Umorni od obećanja i čekanja, roditelji udruženi u Udruzi za autizam – Zagreb pokrenuli su projekt života u zajednici uz podršku za odrasle osobe s autizmom. Ohrabreni pozitivnim primjerom razvoja modela stanovanja uz podršku, za osobe s intelektualnim teškoćama, Udruge za promicanje inkluzije u Hrvatskoj i primjerima dobre prakse u svijetu odlučili su uzeti stvar u svoje ruke i izboriti pravo na život u zajednici i za svoju djecu. Upravo zato 2010. godine započeo se provoditi program 'Organizacija stanovanja uz podršku u manjim životnim i stambenim zajednicama za odrasle osobe s autizmom. U sklopu ovog programa osnovana je jedna stambena zajednica u mjestu Mostari u Zagrebačkoj županiji, a druga u Sopnici - Novom Jelkovcu u Gradu Zagrebu", kaže Slavica Dujmović.

U stambenim zajednicama trenutno živi deset odraslih osoba s autizmom. Već četvrtu godinu za redom pruža se podrška odraslim osobama s autizmom 24 sata dnevno, kroz cijeli tjedan i vikend. Cilj Udruge je da se osobama koje su bile smještene u neadekvatnim institucijama i/ili koje su živjele sa starijim i nemoćnim roditeljima osigura dom i pruža prilika da žive životom kakvog zaslužuju. Udruga provodi projekte i programe koji olakšavaju osobama s autizmom i njihovim obiteljima ostvarivanje njihovih prava i potreba, promiču unapređenje životne i radne okoline osnivanjem manjih životnih i stambenih zajednica i provođenjem programa stanovanja uz podršku u zajednici.

Također, Udruga provodi projekte usmjerene osnaživanju kapaciteta roditelja osoba s autizmom, projekte socijalnih usluga unutar dnevnog obuhvata aktivnosti, kreativno-rehabilitacijske radionice, projekte usmjerene podizanju razine svijesti mladih srednjoškolske dobi o problematici autizma te projekt socijalnog poduzetništva u području ekološke poljoprivrede, s naglaskom na rehabilitacijsko-terapeutski aspekt.

"Navedeni projekti i programi podižu kvalitetu života osoba s autizmom i njihovih obitelji", ističe Dujmović.

Dodaje da kroz pružanje podrške u obitelji, kreiranjem edukativnih i kreativnih radionica, senzibiliziraju javnost za potrebe osoba s autizmom kroz nastupe u medijima, kroz zagovaranje prava i potreba osoba s autizmom, sudjelovanjem na skupovima i tribinama, sajmovima udruga, kroz organizaciju dana otvorenih vrata Udruge. Svi oni predstavljaju model vaninstitucionalne skrbi i poticaj za druge sredine u regiji te potiču prevenciju institucionalizacije te proces deinstitucionalizacije ovih osoba, što su jedne od najvažnijih smjernica međunarodnih i nacionalnih dokumenata relevantnih za ostvarenje prava osoba s invaliditetom, poput Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2007. - 2015. godine te Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske.

Više o udruzi i projektima, te kako se uključiti i sudjelovati u njenom radu ili postati korisnik usluga na stranici www.autizam-zagreb.com

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti