WHO objavila prvo svjetsko izvješće o osobama s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju u pravilu lošije zdravlje, postižu niže obrazovanje, manje gospodarske prilike i siromašniji su u odnosu na osobe bez invaliditeta

Prvi ikada napravljen Svjetski izvještaj o invaliditetu, prezentiran od World Health Organization i World Bank, ukazuje na to da je više od milijardu ljudi u svijetu danas doživjelo iskustvo invaliditeta.

Osobe s invaliditetom imaju u pravilu lošije zdravlje, postižu niže obrazovanje, manje gospodarske prilike i siromašniji su u odnosu na osobe bez invaliditeta. To je uglavnom zbog slabije dostupnih usluga i mnogobrojnih prepreka s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Izvješće daje najbolje dostupne dokaze o tome što se radi u prevladavanju prepreka za zdravstvenu zaštitu, rehabilitaciju, obrazovanje, zapošljavanje i usluge podrške, te stvaranje okruženja koje će omogućiti ljudima s invaliditetom da se uklope i napreduju u svim sferama života.

Izvješće završava s konkretnim setom preporučenih akcija za vladu i njihove partnere. Ovaj pionirski Svjetski izvještaj o invalidnosti značajno će doprinijeti provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Na raskrižju se našlo javno zdravstvo, ljudska prava i razvoj, izvješće je postavljeno na način da postane obvezan resurs za kreatore politike, davatelje usluga, stručnjake i odvjetnike za osobe s invaliditetom i njihove obitelji.

 

In Portal