Kao osoba s invaliditetom zaposlen sam kod poslodavca koji nam je uveo radne vikende

PITANJE: G. S. (39) Poštovani, radim u tekstilnoj industriji kod privatnika. Zbog opsega posla uveli su nam radne subote.

 

Nedavno mi je stiglo rješenje o skraćenom radnom vremenu jer sam osoba s invaliditetom. Zanima me trebam li raditi vikendom?

ODGOVOR: Poštovani, iz Vašeg pitanja ne možemo sa sigurnošću utvrditi radi li se u vašem slučaju o rješenju:

a) o radu u polovici radnog vremena u slučaju privremene nesposobnosti za rad od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u skladu s čl. 46. st. 3 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13); ili

b) o odobrenju poticaja poslodavcu (pravo na naknadu radi smanjenog radnog učinka) od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 08/08); ili

c) o radu u skraćenom radnom vremenu kojeg je poslodavac donio kao vlastiti interni akt.

Prema čl. 62. st. 1. Zakona o radu (NN 93/14) nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme kraće od potpunog radnog vremena. Punim radnim vremenom smatra se radno vrijeme od četrdeset sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno radno vrijeme.

Što se tiče rada subotom, prema čl. 66. st. 4 Zakona o radu, raspored radnog vremena utvrđuje se propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu (čl. 66. st. 4. ZR). Ako raspored radnog vremena nije utvrđen na prethodno navedeni način, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom.

U svakom slučaju, prilikom organizacije rada i radnog vremena, poslodavac treba voditi računa o odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14). Taj Zakon u čl. 12. st. 4 propisuje obvezu poslodavca da osigura odgovarajuće oblike razumne prilagodbe u vezi s prilagođavanjem radnog mjesta, radnog vremena, dužine trajanja i načina praćenja prilagođavanja, stručnog nadzora te ocjenjivanja radnih sposobnosti individualnim potrebama osobe s invaliditetom koja se zapošljava.

Slijedom navedenog, neovisno o tome o kojem se rješenje u konkretnom slučaju radi, ako je poslodavac rad organizirao subotom i ako je to učinio u skladu s odredbama Zakona o rada, vi ste dužni raditi subotom, ali ne u trajanju koje odgovara punom radnom vremenu, već nepunom u skladu s rješenjem. Također poslodavac bi bio dužan pritom voditi računa o gore spomenutim obvezama i maksimalno organizaciju Vašeg radnog vremena prilagoditi Vašim zdravstvenim potrebama.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti