Andrej Plenković: Pravo osoba s invaliditetom da koriste pomoć psa vodiča u zrakoplovu

Hrvatski zastupnik u EU parlamentu uz ostalo pita trebaju li države članice odrediti kazne za zračne prijevoznike koji putnicima uskrate ovaj oblik pomoći, te koji su pravni lijekovi dostupni putnicima s invaliditetom u tom slučaju

 

Zastupnik u EU parlamentu Andrej Plenković uputio je 3. prosinca 2014. Europskoj komisiji pitanje u vezi s pravom osoba s invaliditetom da koriste pomoć psa vodiča u zrakoplovu.

U Europi živi otprilike 80 milijuna osoba s invaliditetom, kojima zračni prijevoznici često uskrate pravo korištenja pomoći psa vodiča u zrakopolovu, što im je omogućeno u članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) 1107/2006. 

Stoga je Plenković u zastupničkom pitanju Komisiji zatražio pojašnjenje je li dovoljna prethodna obavijest zračnim prijevoznicima za uvođenje psa vodiča, trebaju li države članice odrediti kazne za zračne prijevoznike koji putnicima uskrate ovaj oblik pomoći, te koji su pravni lijekovi dostupni putnicima s invaliditetom u tom slučaju.

U odgovoru povjerenice za promet Violete Bulc stoji: 

"U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2006 zahtjevu za prijevoz registriranog psa vodiča udovoljava se pod uvjetom da je obavijest upućena u skladu s nacionalnim pravilima koja se odnose na prijevoz pasa vodiča u zrakoplovu, ako takva pravila postoje. U Prilogu II. Uredbe navodi se prijevoz tih pasa izričito u okviru pomoći koju pružaju zračni prijevoznici na zahtjev, podložno nacionalnim propisima. 

Stoga, osim što u načelu prijevoz pasa vodiča u zrakoplovu podliježe prethodnoj obavijesti, na temelju nacionalnih pravila mogući su i dodatni zahtjevi posebno kad je riječ o prekograničnom prijevozu. 

U svojim smjernicama za tumačenje koje se odnose na Uredbu (EZ) br. 1107/2006 (8. pitanje) Komisija upućuje na prijevoz životinja, a koji je uređen pravom EU-a i nacionalnim pravom. Stoga, kako bi se osiguralo da putnici mogu putovati sa svojim psima vodičima savjetuje se da od zračnog prijevoznika zatraže potvrdu prihvaća li se njihov zahtjev.

Člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1107/2006 od država članica zahtijeva se da utvrde pravila o kaznama za kršenje Uredbe. To obuhvaća kršenje prava putnika s invaliditetom da putuju sa svojim psima vodičima. To se pravo međutim mora tumačiti u skladu s ograničenjima opisanima u odgovoru na 1. pitanje.

Putnici s psima vodičima kojima je uskraćen ukrcaj trebali bi biti obaviješteni o razlozima. Na zahtjev se razlozi moraju komunicirati u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana. 

Također mogu izvršnom zračnom prijevozniku uložiti službenu pritužbu, a nakon toga i nadležnom nacionalnom provedbenom tijelu u zemlji u kojoj je nastao problem. Ta provedbena tijela mogu odlučiti kazniti prijevoznike za kršenje Uredbe. Putnici mogu također pred nacionalnim sudom podnijeti tužbu ili, po potrebi, odlučiti se za izvansudsko rješavanje spora'', zaključila je Violeta Bulc.

In Portal

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL