Sarajevo: Revolucionarni test za ispitivanje genske predispozicije za autizam

Test omogućava liječnicima da interveniraju u ranom uzrastu i ispravno odaberu terapiju prema genetskom profilu djeteta, smanjujući na taj način tjeskobu kod roditelja

 

Revolucionarni test za ispitivanje genske predispozicije za autizam kod djece pod nazivom Reality, uskoro će biti dostupan i u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući vodećoj svjetskoj banci matičnih ćelija Cryo Save.

Ovaj test, najnoviji iz Esperite palete proizvoda za gensko testiranje neuroloških, onkoloških, metaboličkih i prenatalnih poremećaja, od velikog je značaja za prevenciju autizma jer je dijete moguće testirati odmah po rođenju ili u ranoj životnoj dobi.

Reality je potpuno bezopasan test, pouzdan i precizan, radi se bukalnim brisom, a rezultati su dostupni za nekoliko tjedana.

Ovaj test omogućava liječnicima da interveniraju u ranom uzrastu i ispravno odaberu terapiju prema genetskom profilu djeteta, smanjujući na taj način tjeskobu kod roditelja.

Rana intervencija, koja se obavi do treće godine djeteta, ima prednosti u tome što je do te dobi povećana 'nerazvijenost' mozga, a stimulirajući moždane receptore kod djece s autizmom moguće je postići da reagiraju na sličan način kako reagiraju djeca bez autizma.

Rana intervencija poboljšava sposobnosti komunikacije, koeficijent inteligencije, kognitivno i adaptivno ponašanje, omogućavajući djeci da postanu autonomnija u svom ponašanju, da budu u mogućnosti pratiti redovnu nastavu, te da, kada odrastu, žive samostalno i dobiju zaposlenje.

Autizam je jedno od najčešćih dječjih poremećaja koje je teško dijagnosticirati i ima tendenciju rasta u omjeru jedno prema 150 djece širom Europe. Šansa da autizam imaju mlađa braća ili sestre, ukoliko je starije dijete već ima autizam, iznosi 25,9 odsto.

Izvor: ukljuci.in

 

Povezane vijesti