Gradsko društvo invalida Đurđevac

Kao što navodi predsjednica društva Barbara Fuček-Leško, udruga je mnogim članovima pomogla kod zapošljavanja, rješavanja stambenog pitanja, kao i u pitanjima ostvarivanja njihovih prava u svim segmentima života

Gradsko društvo invalida Đurđevac (GDIĐ) osnovano je 13.listopada 1980. a registrirano je kao jedinstvena, dobrovoljna vanstranačka, neprofitna, interesna i humanitarna organizacija koja zastupa zajedničke interese osoba s invaliditetom u svim segmentima življenja i djelovanja u lokalnoj zajednici i šire. GDIĐ djeluje na području grada Đurđevca i sedam prigradskih općina: Virja, Molvi, Novog Virja, Ferdinandovca, Kalinovca Kloštra Podravskog i Podravskih Sesveta, a okuplja na dobrovoljnoj osnovi sve Predsjednica društva Barbara Fuček-Leškokategorije osoba s invaliditetom bez obzira na starosnu dob, dijagnozu, uzrok i porijeklo invalidnosti, na rasu, spol, boju, vjeru, jezik, političko ili drugo uvjerenje, narodnost, etničko ili socijalno porijeklo, imovinu, sindikalno članstvo i posebno vodi borbu protiv kršenja osobnih i drugih ljudskih prava i štiti građanske slobode čovjeka i građanina.

Pozitivan utjecaj u zajednici

GDIĐ samoinicijativno, s grupom entuzijasta, osnovala je Barbara Fuček-Leško, diplomirana pravnica, osoba sa stopostotnim invaliditetom od rođenja i do danas je sa svojim timom provela niz programa i projekata za poboljšanje života osoba s invaliditetom i njihovo uključenje u zajednicu. Najznačajniji projekti i programi GDIĐ provođeni su uvijek u suradnji sa lokalnom upravom i širom lokalnom zajednicom, u suradnji s drugim srodnim udrugama, nekim institucijama i ministarstvima RH, pa i šire, uz kontinuirano obavještavanje javnosti i velikim pozitivnim utjecajem u zajednici. Od svog osnutka GDIĐ konstantno ima jednog stalno zaposlenog administratora, koji je uvijek osoba s invaliditetom. Oni su se kroz godine izmjenjivali, a neki su i dočekali mirovinu kao djelatnici Gradskog društva invalida Đurđevac. Trenutno je zaposlena Mirjana Šandor kao stručna tajnica, a imaju i šest osobnih asistenata i osobu zaposlenu preko javnih radova kao pomoć u kući ostalim članovima koji nemaju pravo na asistente. U procesu su zapošljavanja još jedne osobe s invaliditetom preko javnih radova. Svi ostali rade na strogo volonterskoj bazi, želeći tako što više doprinijeti razvoju civilnog društva i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom na području grada Đurđevca i sedam prigradskih općina, gdje udruga djeluje rekla nam je predsjednica Udruge Barbara Fuček – Leško.

Ostvarivanje prava u svim segmentima života

Kao što navodi predsjednica Društva, mnogim članovima udruga je pomogla kod zapošljavanja, rješavanja stambenog pitanja kao i u pitanjima ostvarivanja njihovih prava u svim segmentima života. Barbara Fuček – Leško uvijek se borila za osobe s invaliditetom te samo u periodu teške i dugotrajne borbe protiv zloćudne bolesti njen rad i borba bili su nešto manjeg intenziteta, međutim njezin rad prepoznali su mnogi mladi ljudi kojima je pomogla i stoga je nazivaju svojom drugom majkom.

B. Ravlić