Tea Selaković: Što sve trebamo znati o psima pomagačima

"Uvođenje posebno školovanog psa u razne terapijske, ali i odgojno-obrazovne aktivnosti više nije nepoznanica, no problem se javlja kada to rade osobe bez potrebnog obrazovanja, znanja i vještina", kaže uz ostalo članica udruge Psi pomagači

 

Predavanje 'Zašto pas, zašto pomagač' održat će se 6. listopada u 16 sati u Osijeku, Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Drinska 12b. Nakon predavanja slijedi radionica u trajanju od 45 minuta pod nazivom 'Moje jake strane'. Broj sudionika je ograničen na 12 pa se svi zainteresirani mogu prijaviti na psipomagaci@gmail.com ili elizabeta87@gmail.com.

"Predavanja 'Zašto pas, zašto pomagač' udruga Psi pomagači održava zbog sve veće potrebe za konkretnim znanjem među stručnim kadrom, ali i drugim zainteresiranim građanima. Uvođenje posebno školovanog psa u razne terapijske, ali i odgojno-obrazovne aktivnosti više nije nepoznanica i sve više osoba to prakticira. Problem se javlja kada to rade osobe bez potrebnog obrazovanja, znanja i vještina. Oni to najčešće rade u dobroj namjeri, amaterski, spontano i na vlastitu odgovornost", rekla nam je Tea Selaković, prof. rehabilitator.

U takvim situacijama često dolazi do krucijalnih pogrešaka iz neznanja voditelja psa, na štetu uključenih korisnika, ali i samog psa. Vlasnicima koji žele svog psa uključivati u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti nedostaje znanje o radu i komunikaciji sa psima, stručnost u radu s raznim korisnicima, metode rada i još puno znanja kako bi uključivali svog psa na siguran i učinkoviti način. Aktivnosti ovog projekta su usmjerene upravo na te osobe, ali i sve zainteresirane u široj javnosti kako bi im se pružilo neophodno znanje o uključivanju pasa pomagača u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti.

U Zagrebu se najviše radilo na osvještavanju javnosti i stručnjaka u vezi uključivanja pasa pomagača, no i drugi gradovi u Hrvatskoj imaju slične potrebe. Stoga su aktivnosti projekta usmjerili na gradove u različitim dijelovima Hrvatske kako bi svi imali jednak dostup znanju i informacijama. Dva glavna cilja projekta su decentralizacija znanja kroz stručna predavanja u tri Hrvatska grada - Virovitica, Osijek, Makarska - gdje se zainteresiranim osobama pruža znanje o važnosti pravilnog uključivanja pasa pomagača u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti te demonstrira i pruža neposredno iskustvo sa psom pomagačem.

Kao što naglašava Tea Selaković, tijekom predavanja govori se na koji način pas utječe na korisnika, zatim na koje ga sve načine možemo uključiti u različite aktivnosti s ciljem poticanja razvojnih područja kod korisnika.

"Govori se i o tome zbog čega su psi za nas ljude toliko posebni, kakve karakterne osobine treba imati pas pomagač te zbog čega je važno voditi brigu o dobrobiti i kvaliteti života pasa pomagača. Na kraju predavanja prikazuju se i komentiraju video zapisi praktičnog rada u kojem sudjeluju terapeut, pas pomagač i korisnik. Sudionici će dobiti odgovor na dva najčešća pitanja: Što točno pas radi? i Zbog čega je pas tako poseban?, kaže Tea Selaković

Nakon predavanja slijedi tematska radionica na temu 'Moje jake strane' koja je osmišljena da kroz niz aktivnosti osnaži osobu, osvijesti njezine kvalitete, resurse i potakne na aktivno korištenje istih. Radionica je osmišljena s ciljem da sudionici steknu vlastito iskustvo utjecaja pasa pomagača uključenog u aktivnosti radionice. Korisnici obuhvaćeni ovom radionicom su stručnjaci raznih profila, osobe s raznim popratnim socio-emocionalnim teškoćama, raznim kompleksima, psihološkim teškoćama upravo zbog stigmatizacije, loših životnih iskustava i raznih drugih teškoća vezanih specifično za tu populaciju.

Predavanje održava stručni kadar udruge Psi pomagači Tea Selaković i Igor Gaćeša, savjetnik za ponašanje pasa. Radionicu provode terapijski timovi udruge, dakle Tea Selaković i pas Šira, Vida Živković i pas Astra, Matea Novosel i pas Kaira.

Božica Ravlić