U koju ustanovu smjestiti osobu koja je doživjela moždani udar i ostala trajno nepokretna?

PITANJE: J. K. (41) Poštovani, prije izvjesnog vremena moj djed imao je teški moždani udar zbog kojeg je ostao trajno nepokretan. Njegovi liječnici nam savjetuju smještaj u specijalnu ustanovu za nepokretne osobe.

 

Tu nastaje problem jer su takve ustanove uglavnom skupe, a mi nemamo novca. Ranije nisam spomenula da djed nije u stanju ništa potpisati niti suvislo izjaviti. Međutim, djed ima pristojnu mirovinu i možda s našom manjom nadoplatom bi se mogli pokriti potrebni troškovi smještaja. Zanima me kako banci u kojoj djed dobiva mirovinu možemo naložiti da potreban iznos uplaćuje u određenu ustanovu za podmirenje troška njegovog smještaja? Ima li on, kao umirovljenik i nepokretna osoba, pravo na doplatu do punog iznosa cijene te ustanove ili na neki fiksni iznos ovisno o stupnju nepokretljivosti?

ODGOVOR: Poštovana, što se tiče Vašeg prvog pitanja kao klijent u banci možete ugovoriti trajni nalog.
Što se tiče prava na naknadu temeljem čl.57., st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, u daljnjem tekstu: ZSS) pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Temeljem čl.58., st.1. ZSS-a pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. Visina ovog doplatka u punom iznosu je 100 posto osnovice koju utvrđuje Vlada, a u smanjenom iznosu 70 osnovice osnovice. Prema podacima Ministarstva socijalne politike i mladih do donošenja odluke Vlade puni iznos doplatka za pomoć i njegu iznosi 500 kuna, a smanjeni iznos 350 kuna. Kako bi Vaš djed ostvario pravo na doplatak za pomoć i njegu potrebno je da ispunjava navedene odredbe ZSS-a.

Ako Vaš djed vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju temeljem čl.45., st.1. ZSS-a pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice, koju određuje Vlada RH. ZSS predviđa i socijalnu uslugu dugotrajnog smještaja koja se temeljem čl.93., st. 4. priznaje funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

No temeljem stavka 6. istoga članka dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti