Ženska soba: Suzbijanje seksualnog nasilja nad osobama s invaliditetom

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Mira Pekeč Knežević, istaknula je problem koji se odnosi na nedostatnost i neodređenost podataka kada se govori o nasilju nad osobama s invaliditetom općenito

 

Ženska soba - Centar za seksualna prava, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba provodi projekt naslovljen 'Unapređivanje kvalitete života osoba s Down sindromom'.

U okviru navedenog projekta održan je dvodnevni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici institucija i organizacija civilnog društva na temu suzbijanja seksualnog nasilja nad osobama s Down sindromom.

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Mira Pekeč Knežević, u svom je izlaganju istaknula problem koji se odnosi na nedostatnost i neodređenost podataka kada se govori o nasilju nad osobama s invaliditetom općenito, a pogotovo je teško doći do podataka o seksualnom nasilju nad osobama s Down sindromom.

Podaci kojima Ured raspolaže najvećim dijelom dolaze iz sustava socijalne skrbi gdje se navode u okviru anamnestičkih podataka i zatim se usklađuju, od strane djelatnika registra, s Međunarodnom klasifikacijom bolesti ili su uneseni u skladu s popisom šifri koje je sačinilo tijelo vještačenja.

U skladu s time u registru su zabilježeni podaci da je 58 žena s invaliditetom izloženo određenoj formi nasilja, dakle vrlo općeniti podatak. U Registru osoba s invaliditetom, stanje na dan 17. rujna 2015. zabilježeni su parametri za 508.367 osobu s invaliditetom od čega su 39,7 posto žene s invaliditetom. U ukupnom broju žena s invaliditetom registrirano je 6,7 posto djevojčica s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju koje su u dobi do navršene 18 godine. Najveći broj žena s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojima živi oko 32 posto žena s invaliditetom.

Ako govorimo o vrstama oštećenja u Republici Hrvatskoj je na dan 17. rujna 2015. evidentiran podatak da 4468 osoba boluje od prirođenih anomalija i kromosomopatije. Osim navedenog, zamjenica je upoznala sudionike o odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao i na preporuke Odbora UN-a.

Izvor: posi

 

Povezane vijesti