Koliko društvo štiti djecu žrtve nasilja?

Ovaj dan podsjeća da mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja te naglašava važnost zaštite njihovih prava i međunarodne borbe protiv nasilja nad najmlađima

Ujedinjeni narodi su 19. kolovoza 1983. godine, zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu proglasili 4. lipnja Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Ovaj dan podsjeća da mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja te naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad najmlađima.
Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece, a ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava, ipak još nije potpisana od strane Sjedinjenih američkih država i Somalije.
Godine 2006. na snagu je stupio protokol o sudjelovanju djece u ratnim sukobima. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u posljednjih deset godina u ratnim je sukobima poginulo dva milijuna djece, šest milijuna djece je ranjeno, a oko milijun je ostalo bez roditelja.
Prema podacima UNICEF-a trenutno više od 300.000 mladih služe kao djeca vojnici, uključujući i djevojke, mnogi od njih mlađi su od deset godina. Najveće broj djece vojnika prisutan je u Africi i Šri Lanci. Djeca iz 87 zemalja svijeta žive među 60 milijuna mina, a godišnje ih od mina strada oko 10.000. U 44 zemlje oko milijun djece su zatvorenici, a smrtna kazna djeci izriče se u Iranu, Saudijskoj Arabiji, Sudanu, Pakistanu i Jemenu. Oko 150 milijuna djece ispod 15 godina starosti prisiljeno je raditi teže manualne poslove i uskraćuje im se pravo da idu u školu, igraju se i rastu u mirnom okruženju.U svijetu ima oko 50 milijuna raseljenih ljudi, prognanika koji su pronašli sigurnost u drugim zemljama ili drugim krajevima svoje zemlje, od toga polovicu čine djeca. Često su proizvodi koji se izvoze iz zemalja trećeg svijeta neposredni rezultat eksploatacije malodobne djece.
Prema Obiteljskom zakonu, članku 108. „Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.“

In-Portal