Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce: Naš program je sretno dijete

Udruga Sunce, među ostalim, provodi i projekt "Moje pravo na igru i sport“, sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost programa za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

Udruga je osnovana kako bi se omogućilo provođenje nezavisnih obrazovnih, psihosocijalnih, zdravstvenih i humanitarnih programa za dobrobit i razvoj djece, mladih, obitelji i zajednica. Registrirana je 2004. godine od stručnjaka koji su do tada provodili psihosocijalne, edukativne i druge programe radom u više drugih udruga, međunarodnih organizacija i državnih ustanova. Misija Sunca je organiziranje i provođenje obrazovnog, odgojnog, psihosocijalnog i savjetodavnog te humanitarnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica. Programi koje provode se sastoje od više potprograma i projekata koji zajedno čine sveobuhvatnu cjelinu.

Ja mogu, ja hoću

"Savjetovalište u zajednici“ ima cilj razvijati i provoditi programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu.
"Ja mogu, ja hoću“,, program čija svrha je osnaživanje, pružanje psihosocijalne pomoći i poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja socijalno osjetljivih skupina, smanjenje pasivnosti i marginalizacije nezaposlenih stručnjaka i njihovo osnaživanje te aktiviranje tijekom perioda nezaposlenosti (doškolovanje i uključivanje nezaposlenih u društveno koristan ili volonterski angažman te stjecanje profesionalnog statusa u društvu).Psihologinje prof. Dubravka Nikšić i prof. Sandra Belajec u Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce
Program „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program, koji pruža raznolikost programa za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Te aktivnosti se provode kontinuirano tokom čitave godine, a organizacija natjecanja barem jednom godišnje je prilika gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tokom tekuće godine. Program je humanitarnog karaktera, što znači da je većina aktivnosti besplatna za korisnike.
- Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju jednaku priliku za razvoj vlastitih psiho-fizičkih i razvojno-kreativnih potencijala kao i ostaloj djeci, no koja im je često uskraćena ili nedostupna. Želimo im pružiti priliku da rastu i razvijaju se kroz igru, sport i kreativno-razvojne programe koji će im omogućiti da se izraze kao cjelovite osobe, da se igraju, razvijaju i uživaju bezbrižnije djetinjstvo – kaže Božica Križanić, prof. kineziologije, voditeljica projekta.

Razvoj psihofizičkih i kognitivnih sposobnosti

- Primarni cilj projekta je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju da ojačaju svoje psihofizičke i kognitivne sposobnosti koje će im pomoći u nošenju sa svakodnevnim problemima, jačanju slike i o sebi i svojim mogućnostima te pozitivnom utjecaju toga na identitet, ali i u jačanju duha samoaktualizacije za onu djecu koja će u sportu pronaći svoje ispunjenje,  bilo u vrhunskom ili rekreativnom obliku. Ovaj program stoga, i kratkoročno i dugoročno gledano, ima i preventivnu i kurativnu funkciju - napominje prof. Križanić.

"Iako se Zagreb i okolica, na čijem se području provodi projekt, smatra urbanim, još uvijek se nailazi na otpor prema djeci i osobama s teškoćama u razvoju te na pogrešne stavove i predrasude okoline prema njima, posebice u pogledu bavljenja sportom"

Osim rada s djecom, program obuhvaća i edukativne radionice za roditelje u vrijeme odvijanja aktivnosti za djecu kako bi im se otvorio prostor i vrijeme za rad na sebi i edukaciju s ciljem informiranja i podrške rezultatima rada s djecom.

Projekt traje kontinuirano već godinu dana s izraženim pozitivnim efektima i cilj nam je stvoriti uvjete za njegovu dugoročnost i održivost kako bi se tako uključio veći broj djece i povećala dostupnost ovih aktivnosti djeci.

Naglasak u programima je na igri i druženju s vršnjacima i s asistentima-mentorima (volonterima) koji su pozitivni, podržavajući, strpljivi i prihvaćajući kako bi kod djece stvorili osjećaj pripadanja grupi, ali i istaknuli vrijednost svakog djeteta ponaosob. Kroz igru i druženje u grupi te individualno „1 na 1“ za svako dijete, postižu trenažne učinke koji su predviđeni planom i programom za djecu s teškoćama u razvoju.

U realizaciji projekta sudjeluju brojni volonteri (studenti Kineziološkog fakulteta, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta te studenti psihologije i studenti fizikalne terapije) i stručnjaci profesionalci (kineziolozi, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici).

Izolacija djece s teškoćama u razvoju

Iako se Zagreb i okolica, na čijem se području provodi projekt, smatra urbanim, još uvijek se nailazi na otpor prema djeci i osobama s teškoćama u razvoju te na pogrešne stavove i predrasude okoline prema njima, posebice u pogledu bavljenja sportom i aktivnoga sudjelovanja u istome. Kao rezultat nerazumijevanja okoline, djeca s teškoćama u razvoju gotovo su u potpunosti isključena iz organiziranih grupnih sportskih aktivnosti te aktivnog provođenja slobodnoga vremena–kaže prof. Križanić.

Program se sastoji od tri vrste aktivnosti, a od jeseni planiraju te aktivnosti i proširiti.
Sportske aktivnosti u dvorani i u prirodi kojima se žele razviti i usavršiti ponajprije biotička motorička znanja djece koja su osnova i preduvjet za daljnji motorički razvoj (to su pravilno hodanje, trčanje, skokovi, preskoci, penjanja, puzanja, kotrljanja, provlačenja, vučenja, različiti visovi, upori i sl.). Osim ovih aktivnosti djeca postepeno uče i pojedine elemente iz različitih sportova (gimnastike, atletike, rukometa, košarke, odbojke, nogometa, badmintona i dr.). Program je prilagođen djeci s teškoćama u razvoju i provodi se u grupi u kojoj svako dijete ima svog osobnog asistenta-volontera koji pomaže djetetu u provođenju motoričkih zadataka i u uključivanju u grupne aktivnosti.
Sportske aktivnosti u dvorani provode se na Knežiji, Albaharijeva 2 (prostorije Centra za edukaciju u savjetovanje „Sunce“) , srijedom od 16-18 sati, a za lijepa vremena na Jarunu.

Prevladavanje negativnih emocija

Plivanje se provodi po Halliwick konceptu za učenje plivanja za osobe s teškoćama u razvoju, a nadograđuje se individualnim pristupom i učenjem plivanja za svako dijete pojedinačno. Osim plivanja, djeca uče različite skokove u vodu, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima. Obuka plivanja i škola skokova u vodu provodi se na bazenu Utrine, Balotin prilaz bb (subotom od 13-15 sati) te za ljetnih mjeseci na SRC Šalata, Schlosserove stube 2.
Grupe podrške za roditelje održavaju se u ciklusima od 12 radionica u vrijeme treninga kada su roditelji slobodni i mogu to vrijeme kvalitetno posvetiti sebi. Rad na sebi, nošenje s negativnim emocijama, strahovima, tjeskobnim brigama, izmijenjivanje iskustva s drugim roditeljima, podrška jedni drugima, nošenje sa neprihvaćajućom okolinom i drugo. Postoji i mogućnost individualnog savjetovanja, a sve informacije možete dobiti na web stranici Centra za edukaciju i savjetovanje www.ti-si-sunce.hr .

Piše: Božica Ravlić