inPOSAO

OTOK: Udruga tjelesnih invalida Sinj traži osobnog asistenta

Opis poslova obuhvaća pomoć osobi s težim stupnjem invaliditeta

KAŠTEL NOVI Udruga tjelesnih invalida Kaštela traži osobnog asistenta

Udruga tjelesnih invalida Kaštela osnovana je 1994. godina, a okuplja osobe s invaliditetom raznih dijagnoza, kao što su distrofija mišića i sve neuromuskularne bolesti

RIJEKA: Udruga za skrb autističnih osoba traži asistenta

Udruga okuplja roditelje i rodbinu osoba s poremećajem iz autističnog spektra (PAS), stručne osobe i sve koji žele sudjelovati kako bi pomogli unaprijediti stanje i kvalitetu života obitelji i djece i odraslih osoba s PAS-om

NOVIGRAD: Dječji vrtić Suncokret traži odgojitelje-pomagače za djecu s teškoćama u razvoju

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i važeći dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

SUVAG ZAGREB: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora traži logopeda

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu

SVETI BARTOLOMEJ: Udruga osoba s invaliditetom iz Knina traži edukacijskog rehabilitatora

U opis poslova, uz sve ostalo, spada rano otkrivanje i intervencija, timska dijagnostika, edukacijsko-rehabilitacijska supervizija te savjetovanje korisnika

OPUZEN: Udruga osoba s invaliditetom 'Prijatelj' traži osobnog asistenta

UOSI 'Prijatelj' neprofitna je i nevladina udruga koja obavlja socijalno-humanitarne djelatnosti od važnosti za osobe s invaliditetom

IVANIĆ-GRAD: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' traži fizioterapeuta

Svojim osnutkom Udruga je započela rad u lokalnoj zajednici na rješavanju mnogobrojne problematike roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

MAKARSKA: Udruga osoba s invaliditetom 'Sunce' otvorila natječaj za radnog terapeuta

Od kandidata se očekuje samostalnost u radu, pouzdanost, odgovornost, motivacija i spremnost na rad s osjetljivim društvenim skupinama

METKOVIĆ: Udruga osoba s invaliditetom traži osobnog asistenta

Svrha osnivanja Udruge Prijatelj, uz sve ostalo, bila je senzibilizirati javnost da kao zajednica počnemo stvarati bolje životne uvjete za osobe s invaliditetom

Kaštel Novi: Udruga tjelesnih invalida Kaštela traži osobnog asistenta

Udruga tjelesnih invalida Kaštela osnovana je 1994. godina, a okuplja osobe s invaliditetom raznih dijagnoza, kao što su distrofija mišića i sve neuromuskularne bolesti, dječja i cerebralna paraliza, multipla skreloza i paraplegija

Grad Opatija: Udruga osoba s invaliditetom traži dva osobna asistenta

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, u dvije smjene – prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz osigurana u cijelosti

Đurđevac: Gradsko društvo osoba s invaliditetom traži voditelja Kluba korisnika

U opis poslova spada radna terapija, osmišljavanje i vođenje grupa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom