DES raspisao natječaj za socijalnog radnika

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, DES raspisala je natječaj za socijalnog radnika na području Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno vrijeme, radi upražnjenih poslova

 

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična.

Potrebna razina obrazovanja je završeni fakultet, akademija, magisterij i doktorat, odnosno završen diplomski sveučilišni studij za socijalni rad, uz napredno poznavanje informatike, i to excela, worda i interneta. Također je potrebno imati položen državni stručni ispit, uz godinu dana radnog iskustva.

Opis poslova obuhvaća izradu socijalne anamneze radnika; pomoć radnicima, pogotovo osobama s invaliditetom u ostvarivanju različitih prava; sudjelovanje u aktivnostima kojima je svrha prevencija invalidnosti; obradu radnika za invalidsku komisiju; sudjelovanje u izradi i provedbi programa prekvalifikacije/dokvalifikacije te profesionalne orijentacije s radnom dijagnostikom za osobe s invaliditetom; sudjelovanje u provođenju radno-proizvodnih aktivnosti; sudjelovanje u stručnoj izobrazbi kadrova; vođenje relevantne statističke podatke o zaposlenima u Ustanovi, pogotovo o osobama s invaliditetom, i slično.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci. Uz motivacijsko pismo kandidati su u obvezi dostaviti sljedeće dokumente: životopis, kopiju diplome, dokaz o položenom stručnom ispitu, kopiju odobrenja za samostalan rad, kopiju domovnice i osobne iskaznice, potvrdu HZMO-a o mirovinskom stažu.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. lipnja, a rok za prijavu je do petka 8. srpnja 2016.: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=77600029 .

Zainteresirani se mogu javiti pismenom zamolbom na adresu poslodavca: Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES, 114. brigade br. 14, 21000 Split.

 

Tekst: Klaudija Klanjčić