HZZO Dostupno je osam novih lijekova, a noviteta ima i na popisu pomagala

U Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima uvršteno je osam istovrsnih pomagala


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) radi skraćivanja lista čekanja ugovara dodatne postupke uroterapije s biofeedbackom kod djece, magnetne rezonance (MR), kompjuterizirane tomografije (CT) i PET/CT dijagnostike, financira pripravnički staž za 24 doktora, te na liste stavlja nove lijekove i pomagala, priopćeno je u utorak iz HZZO-a., a objavila je Hina
HZZO je na sjednici Upravnog vijeća odlučio da se od 1. studenog do 31. prosinca ugovore dodatni dijagnostički postupci. 
Ugovoreno je sveukupno dodatnih 5830 postupaka MR-a za gradove Čakovec, Split, Rijeka, Osijek, Zabok, Zagreb, Šibenik i Karlovac (za studeni 2815 postupaka MR-a, te za prosinac 3015 postupaka MR-a).
Ugovoreno je 500 dodatnih postupaka CT-a za Split (250 postupaka za svaki mjesec).
Za studeni i za prosinac ugovoreno je dodatnih 120 postupaka uroterapije s biofeedbackom kod djece za Zagreb (po 60 postupaka svaki mjesec).
Ugovoreno je i dodatnih 1600 postupaka PET/CT-a, 800 za studeni i 800 za prosinac (sveukupno 560 postupaka za Zagreb, te sveukupno 1040 postupaka za gradove Osijek, Split i Rijeku).
- Donesena je odluka o raspisivanju novog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža na koji će imati mogućnost javiti se doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije i magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine za provođenje pripravničkog staža u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika - kaže se u priopćenju.
Na liste lijekova HZZO-a stavljeno je osam novih lijekova, od toga sedam na osnovnu i jedan novi lijek na dopunsku listu.
Na osnovnoj listi su evolokumab za liječenje hiperkolesterolemije, kombinacija sofosbuvir+velpatasvir+voksilaprevir za liječenje kroničnog hepatitisa C, vandetanib za liječenje karcinoma štitnjače, ekulizumab za lječenje atipičnog hemolitičkog uremijskog sindroma (aHUS) i za liječenje paroksizmalne noćne hemoglobinurije (PNH). Na listi su i guselkuab za liječenje psorijaze, benralizumab za liječenje teške astme i deferasiroks za liječenje preopterećenja željezom.
Novi lijek koji je stavljen na dopunsku listu lijekova je kombinacija flutikazonfuroat+umeklidinij vilanterol, za liječenje bolesnika s KOPB-om, rečeno je u priopćenju.
Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici ili pakiranja već postojećih lijekova. Na osnovnu listu stavljeno je 26 lijekova u 70 pakiranja, a na dopunsku 5 lijekova u 14 pakiranja.
Uz postojeće lijekove na listi proširene su indikacije za njihovu primjenu. Uz lijek enoksaparin dodaje se mogućnost profilakse venske tromboembolijske bolesti kod bolesnika koji se podvrgavaju onkološkom kirurškom zahvatu gastrointestinalnih i genitourinarnih tumora (bolnička primjena) i profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do najviše 35 dana kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (propisivanje na recept Zavoda). 
Proširene su indikacije za liječenje rane primarno progresivne multiple skleroze (PPMS) uz lijek okrelizumab, za liječenje arteritisa divovskih stanica (GCA) uz lijek tocilizumab. Proširena je indikacija za 2. liniju liječenja metastatskog kolorektalnog karcinoma uz lijek bevacizumab, liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ Hodgkinovim limfomom s povećanim rizikom relapsa ili progresije bolesti nakon ASCT i liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ kožnim limfomom T-stanica nakon najmanje 1 prethodne sistemske terapije uz lijek brentuksimab vedotin.
Također, uvrštava se liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa lijekom iksekizumabom, liječenje bolesnika s ROS1-pozitivnim uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica (NSCLC) krizotinibom, te izmjena kriterija za početak terapije - raniji početak liječenja oboljelih od multiple skleroze uz interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid i dimetilfumarat.
U Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima uvršteno je osam istovrsnih pomagala. Dodana je grupa pomagala za kretanje, obloga za rane, pomagala za disanje, pomagala kod šećerne bolesti i drugih pomagala, što će omogućiti osiguranim osobama HZZO-a veći izbor bez novog porasta cijene.
Također, s obzirom da HZZO nastoji osigurati dostupnost suvremenih pomagala i novih tehnologija, na popis su uvrštena tri pomagala nove generacije iz grupe pomagala za govor i disanje, te pomagala za urogenitalni sustav, kao i nove hidroaktivne obloge za rane s Ringerovom otopinom i PHMB.
Anita Blažinović

 

Povezane vijesti