MAKARSKA Za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti 1,3 milijuna kuna

Svrha projekta je djeci s teškoćama, kao posebno ranjivoj skupini, omogućiti kvalitetno uključivanje u sportske sadržaje kako bi stekli vještine timskog rada, suradnje, rješavanja sukoba, razvoj koncentracije i pažnje, podizanje motivacije i kompetencija 


Projektu SPORTski INpuls, kojeg je JU Makarska razvojna agencija MARA pripremila za nositelja Zajednicu sportskih udruga Grada Makarske te partnere Grad Makarska, Udrugu osoba s invaliditetom Sunce i osnovne škole OŠ Stjepana Ivičevića i OŠ Oca Petra Perice, odobren je iznos od 1.384.089,51 kuna bespovratnih sredstava (100 posto financiranje). 
Projekt je prijavljen u okviru javnog poziva "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u zajednicu kroz šport" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Inače, radi se o prvom natječaju iz domene športa iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Suradnici na ovom projektu su klubovi: GSC Makarska, KK Makarska, AK Sv. Marko, PK Galeb i BK Makarska koji će biti nosioci projektnih aktivnosti.
Svrha projekta je djeci s teškoćama, kao posebno ranjivoj skupini, omogućiti kvalitetno uključivanje u sportske sadržaje kako bi stekli vještine timskog rada, suradnje, rješavanja sukoba, razvoj koncentracije i pažnje, podizanje motivacije i kompetencija potrebnih za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost te emocionalno funkcioniranje. Ciljana skupina obuhvaća 55 djece s teškoćama te osobe s invaliditetom, učenike osnovnih škola te članove Udruge OSI Sunce, kao i deset trenera i sportskih stručnjaka te stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama.
Projekt predviđa uvođenje pet novih sportskih programa: sportsko penjanje, atletika, plivanje, biciklizam i košarka kao i kompletnu opremu za ove sportove i sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Za potrebe održavanja sportskih aktivnosti adaptirat će se i obnoviti mala sportska dvorana GSC-a Makarska (bivša teretana). Ista će se opremiti boulder stijenom za penjanje, kao i rekvizitima za atletiku, biciklizam i košarku. Projekt predviđa i interdisciplinarne aktivnosti; organizaciju Okruglog stola na temu "Inkluzivni sport/sport kao način života" kao i Paraolimpijskog dana – SPORT JE RADOST koji je uključen u školski kurikulum za sljedeću školsku godinu. U sklopu izobrazih aktivnosti tri osobe će se osposobiti za Halliwick metodu, dok će osam trenera imati mogućnost sudjelovati na razmjeni u Sloveniji s ciljem posjeta Savezu CP i Savezu osoba s intelektualnim teškoćama radi primjene primjera dobre prakse i razmjene iskustava na područjima skrbi za djecu iodrasle s cerebralnom paralizom u medicinskoj skrbi, obrazovanju, rekreaciji i zapošljavanju. Naposljetku projekt predviđa i izradu strateškog dokumenta Program razvoja sportskih aktivnosti za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom, dok će se kompleks Gradskog sportskog centra Makarska na određenim dijelovima upotpuniti sadržajima za osobe s invaliditetom.
- Na ovaj projekt jako smo ponosni, prvenstveno iz razloga što se radi o ciljanoj skupini djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kojima se omogućuje socijalna uključenost te dodatni sadržaji koji će unaprijediti kvalitetu njihova života, a s druge strane daje dodatnu vrijednost sportu Grada Makarske – rekla je Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU MARA.
Anita Blažinović