VOZAČI VELIKOG SRCA Traži se prostor za vozače koji organiziraju besplatan prijevoz djece i odraslih osoba s invaliditetom

Prošle godine počeli su s doniranim sanitetskim vozilom s besplatnim prijevozom najtežih pacijenata na rehabilitacije, a sukladno  raspoloživim sredstvima prevoze i ostale korisnike

 

- Vozači velikog srca trebaju prostor! I molimo vas za pomoć! Potrebna su nam sredstva za organiziranje stalnog dežurstva za besplatan prijevoz djece i odraslih osoba s invaliditetom te za najam  i održavanje prostora i vozila. Za daljnji razvoj projekta i planirane aktivnosti, želimo imati  vlastiti prostor.   Poželjna je lokacija u tramvaj zoni s obaveznim pristupom osobama s ograničenom pokretljivošću. Potreban prostor je površine 100 do 150 četvornih metara. Ne treba biti nužno opremljen, imamo već nešto opreme i namještaja, prilagodit ćemo se – objavljeno je na Facebooku.

U prostoru planiraju besplatno ponuditi:

- 24 sata kroz sedam dana u tjednu kroz cijelu godinu, i to za dežurstva za prijevoz djece i odraslih osoba s invaliditetom;

- interdisciplinarnu suradnju između organizacija civilnog društva, koje se brinu o djeci s teškoćama u razvoju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

- organizaciju radionica za roditelje i skrbnike ciljnih skupina;

- organizaciju rehabilitacijskih igraonica za djecu iz ciljnih skupina;

- pružanje savjetodavne podrške roditeljima i skrbnicima ciljnih skupina u ostvarenju njihovih prava te poštivanju obveza iz sustava socijalne skrbi te sustava zdravstvene zaštite i osiguranja;

- organizaciju okruglih stolova na temu projekta: 'Vozači velikog srca - rehabilitacija i edukacija'.

Kako je pojašnjeno, s projektom besplatnog prijevoza tereta za humanitarne organizacije započeli su 2015. godine, a za dvije godine kasnije pokrenuli su projekt sufinanciranja troškova prijevoza na rehabilitacijska putovanja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na inicijativu Facebook grupe 'Iznajmljivači sa srcem'. Prošle godine počeli su s doniranim sanitetskim vozilom s besplatnim prijevozom najtežih pacijenata na rehabilitacije, a sukladno  raspoloživim sredstvima prevoze i ostale korisnike. Financiraju se isključivo iz donacija građana i pravnih osoba te im je financijska pomoć više nego potrebna.

Objavljen je i kratki pregled aktivnosti u suradnji s 'Iznajmljivačima sa srcem':

Godine 2015.-2018: Vozači velikog srca su svojim teretnim vozilom prevezli besplatno otprilike 70 tona materijala za druge humanitarne organizacije koje nemaju adekvatna vozila.

Godine 2017: u sustavu sufinanciranja prijevoza financirano je putovanje 32 obitelji na njihove destinacije, kupnjom kartica za gorivo, kupnjom karata za javni prijevoz te organizacijom volonterskog prijevoza automobilima.

Godine 2018. sufinancirano je  putovanje 28 obitelji te obavljen prijevoz 13 obitelji specijalnim vozilom.

Iznajmljivači sa srcem dobitnici su nagrade Ponos Hrvatske.

Klaudija Klanjčić