BJELOVAR Dječji vrtić dobio senzornu sobu i igralište što će djeci s teškoćama u razvoju omogućiti bolju kvalitetu života

Različiti snopovi svjetlosnih vlakana, didaktičke sprave sa zvučnim i svjetlosnim efektima, penjalice i ljuljačke imaju za cilj stimulirati dječja osjetila

 

Objekt Dječjeg vrtića Bjelovar u Ulici Alojzija Stepinca dobio je senzornu sobu i senzorno igralište. Riječ je o posebno opremljenoj sobi i igralištu koji se koriste u terapiji djece koja imaju poremećaj senzorne integracije, poremećaj iz spektra autizma, poremećaje u ponašanju i slično.

Različiti snopovi svjetlosnih vlakana, didaktičke sprave sa zvučnim i svjetlosnim efektima, penjalice i ljuljačke imaju za cilj stimulirati dječja osjetila, ali i umiriti. Na taj način djeci s poteškoćama u razvoju omogućava se bolja kvaliteta života. Grad Bjelovar, u razgovorima s predstavnicima škola i vrtića te roditeljima koji su se samostalno javljali, uvidio je potrebu za realizacijom projekta.

Čitav projekt vrijedan je oko 800 tisuća kuna, zajedno s potrebnom dokumentacijom, od čega je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradu Bjelovaru bespovratno odobrilo 355.761 kuna prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.

- Otvorenjem senzorne sobe i igrališta, standard u Dječjem vrtiću Bjelovar, nakon snižavanja cijena boravka djece sa 750 na 500 kuna, podignut je za još jednu stepenicu više - rekao je tom prilikom bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Također je u siječnju prošle godine otvoren je i kabinet za asistivnu tehnologiju u sklopu 5. osnovne škole Bjelovar koja se bavi s djecom s poteškoćama u razvoju, a ima istu namjenu kao i senzorna soba i igralište u vrtiću

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti