VINKOVCI Udruga osoba s invaliditetom Bubamara traži radnicu za pomoć u kući

U Bubamari je provedeno više od 150 raznih projekata, a udruga ima dugogodišnje iskustvo u provedbi socijalnih usluga namijenjenih osobama s invaliditetom

 

Bubamara - Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci objavila je za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta 'ZAŽELI - program zapošljavanja žena' – UOSI Bubamara - radnica za pomoć u kući starijim osobama, Javni poziv za prijem u radni odnos radnice za pomoć u kući na području Vinkovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja, radi zamjene, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju terenski posao.

Razina obrazovanja posloprimca može biti završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Uvjet za javljanje predstavlja nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice; s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz kategorije 'Uvjet' pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom; Rješenje o invaliditetu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Javni oglas je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 9. svibnja.

Zainteresirani mogu svoje pisane prijave poslati na adresu poslodavca: UOSI BUBAMARA, 32100 Vinkovci, Vatrogasna 5, s naznakom 'Za oglas RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – 'ZAŽELI' – NE OTVARAJ' u roku osam dana od dana objave javnog poziva na stranicama HZZ-a, odnosno na email adresu poslodavca: bubamara@bubamara.hr.

Bubamara - Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci, adresa: 32100 Vinkovci, Vatrogasna 5, osnovana je 1984. godine, sa ciljem promoviranja izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz efikasan i visoko kvalitetan sustav usluga. Jedna je od najvećih organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj s više od 1400 članova i više od 200 zaposlenih, među kojima su psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, logopedi, itd., te jedinstvena s obzirom na činjenicu da obuhvaća sve vrste invaliditeta. U Udruzi je provedeno više od 150 raznih projekata, a ista ima dugogodišnje iskustvo u provedbi socijalnih usluga namijenjenih osobama s invaliditetom te uslugama namijenjenim obiteljima s ovisnim članovima. Osim informacijske i tehničke pomoći osobama s invaliditetom, Udruga se bavi i aktivnim uključivanjem svojih članova u društvene sadržaje zajednice, kao i podizanjem kvalitete i neovisnosti života članova i njihovih obitelji.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti