SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Udruga osoba s invaliditetom traži pomoćnog djelatnika u projektu 'Odmor od skrbi'

Udruga ima Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, urede u Glini i Novskoj za pružanje usluga savjetovanja i informiranja, individualno savjetovanje psihologa, te kreativne i okupacijske aktivnosti s korisnicima

 

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije objavila je natječaj za pomoćnog djelatnika (m/ž) u aktivnostima 'Odmor od skrbi' u Petrinji, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Razina obrazovanja posloprimca može biti srednja škola od četiri godine. Potrebno je imati vozački ispit B kategorije. Radno iskustvo nije važno.

U opis posla spada ispomoć roditeljima u organizaciji prijevoza te pomoć kod boravka djece i mladih na terapijama i aktivnostima udruge.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 21. lipnja.

Zainteresirani se mogu javiti na email adresu poslodavca - Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Hanžekova 19, 44250 Petrinja: manda@uosismz.hr.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija, u koju se dragovoljno udružuju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kod kojih postoje različita tjelesna oštećenja radi ostvarivanja povlastica temeljem članstva u Udruzi i ostvarivanja zakonom zajamčenih prava. Udruga djeluje od 2003. godine.

Udruga ima Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, urede u Glini i Novskoj za pružanje usluga savjetovanja i informiranja, individualno savjetovanje psihologa, te kreativne i okupacijske aktivnosti s korisnicima.

Kontinuirano osigurava i pruža usluge za djecu s teškoćama u razvoju i nekolicinu osoba s invaliditetom s područja gradova Petrinja, Glina, Novska, Sisak, Hrvatska Kostajnica, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Martinska Ves. Zalaže se za socijalizaciju, integraciju, inkluziju i deinstitucionalizaciju svojih članova, oštro osuđujući stigmu, izolaciju i diskriminaciju nad njima. Udruga je registrirani organizator volontiranja pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti