ZAGREB Ustanova URIHO traži psihologa u Službi za rehabilitaciju

Razina obrazovanja posloprimca može biti fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Traži se godina dana radnog iskustva

 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - URIHO objavila je natječaj za radno mjesto psihologa/inje u Službi za rehabilitaciju u Zagrebu, na određeno vrijeme, radi povećanog opsega posla, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.   

Razina obrazovanja posloprimca može biti fakultet, akademija, magisterij, doktorat. Traži se godina dana radnog iskustva.

U opis poslova spada: utvrđivanje psihološkog statusa radnika u odnosu na radno mjesto; praćenje psiho-socijalne adaptacije te radne uspješnosti radnika i predlaganje mjere za njihovo poboljšanje; praćenje stjecanja znanja, vještina i navika tijekom različitih oblika osposobljavanja osoba s invaliditetom; sudjelovanje u izradi i provedbi programa prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije te profesionalne orijentacije s radnom dijagnostikom za osobe s invaliditetom; obavljanje ostalih poslova po nalogu voditelja.

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je dužan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima te uz prijavu dostaviti kopiju rješenja, nalaza i mišljenja ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje ostvarivanje tog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: branitelji.gov.hr.

Natječaji su objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 26. rujna.

Zainteresirani se mogu javiti pismenom zamolbom na adresu poslodavca: URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb.

Klaudija Klanjčić

 

 

Povezane vijesti