SVETA NEDELJA Ustanova URIHO traži offset strojara, knjigoveškog radnika i dva kartonažera

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, u prijavi je dužan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima

 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - URIHO objavila je natječaje za tri radna mjesta u proizvodnoj jedinici Tisak i kartonaža u Svetoj Nedelji - Novaki Samoborski, u Zagrebačkoj županiji, na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla, uz mogućnost zaposlenja osoba s invaliditetom:

- offset strojar/ka  

- knjigoveški/a radnik/ca

- dva kartonažera/ke.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.   

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Razina obrazovanja posloprimca može biti srednja škola od četiri godine. Traži se godina dana radnog iskustva.

Opis poslova kod radnog mjesta offset strojar/ka obuhvaća obavljanje pripreme za tisak na svim vrstama offset strojeva, obavljanje svih vrsta poslova na offset strojevima (višebojni tisak), miješanje i priprema boja za tisak, obavljanje nadzora nad tiskom, zatim nalaganje i izlaganje papira u stroj te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe. U obzir dolazi IV. stupanj stručne spreme - grafički smjer.

Opis poslova kod radnog mjesta knjigoveški/a radnik/ca obuhvaća uvezivanje knjige sukladno radnom nalogu; obavljanje rada u zlatotisku, samostalni rad na svim strojevima prema tehnološkom planu, primjenjivanje mjere zaštite na radu i zaštite od požara, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe. U obzir dolazi IV. stupanj stručne spreme - grafički smjer.

Opis poslova kod radnog mjesta kartonažer/ka obuhvaća obavljanje pripreme i ulaganja svih vrsta ljepenke i papira na zaklopnoj štanci, rezaćem stroju i krugorezaču; krojenje svih vrsta kutija po radnom nalogu; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.

Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je dužan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima te uz prijavu dostaviti kopiju rješenja, nalaza i mišljenja ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje ostvarivanje tog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: branitelji.gov.hr.

Natječaji su objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 27. rujna.

Zainteresirani se mogu javiti pismenom zamolbom na adresu poslodavca: URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb.

Klaudija Klanjčić