SINJ Treća konferencija u sklopu projekta ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima

Projekt omogućava zapošljavanje 60 nezaposlenih žena za pomoć osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi ili osobama u nepovoljnom položaju kojima će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života

 

Prošli  četvrtak, 30. siječnja 2020. godine u Sinju je održana treća konferencija o projektu 'Susjede brinu o susjedima'. Na konferenciji je voditelj projekta predstavio ciljeve projekta, ciljane skupine, elemente projekta, dosadašnje i buduće projektne aktivnosti te očekivane rezultate projekta.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je Upravljačko tijelo a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Razdoblje provedbe projekta je od 6. studenog 2018. godine do 5. studenog 2021. godine.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru– Programa Zaželi – zapošljavanje žena. ESF financira 85 posto, a Republika Hrvatska 15 posto sredstava.

Projekt omogućava zapošljavanje 60 nezaposlenih žena, od čega 30 s područja grada Sinja i 30 s područja općine Otok koje će dvije godine pružati usluge za minimalno 240 korisnika (osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom) kojima će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja, a specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost krajnjih korisnika i povećati njihovu razinu kvalitete života.

U dosadašnjem periodu projekta, s ovom današnjom, održane su tri konferencije o projektu te dva 'radna sastanka' sa zaposlenicama projekta. Do sada je podijeljeno ukupno 3360 paketa krajnjim korisnicima, od toga 480 paketa A (polugodišnji) te 2880 paketa B (mjesečni). Predana su četiri 'zahtjeva za nadoknadom sredstava' dok je peti u fazi pripreme. Trenutno se 60 zaposlenica brine o 268 krajnjih korisnika a kontrole rada zaposlenica odvijaju se redovno svakog mjeseca pri obilasku krajnjih korisnika.

Kroz promotivne aktivnosti (konferencije, radio emisije, radio spotove, plakate, letke, brošure, majice, pregače, vrećice, blokove i olovke, objave na web stranici www.susjede-sinj-otok.com) pripadnice ciljanih skupina, krajnji korisnici usluga i javnost je senzibilizirana o samom projektu, ciljevima, ciljanim skupinama, aktivnostima i očekivanim rezultatima.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Anita Blažinović