DJELOVANJE U PANDEMIJI Hrvatski Crveni križ posjetio više od 81 tisuću kućanstava ranjivih skupina

Osim direktnog pružanja pomoći, Hrvatski Crveni križ ulaže napore u informiranje i edukaciju građana vezano uz prevenciju širenja koronavirusa i zaštitu zdravlja. Građanima u potrebi dostupan je besplatni telefon 0800 1188

 

Tijekom epidemije koronavirusa 131 društvo Hrvatskog Crvenog križa diljem Hrvatske pomaže građanima.

U gotovo dva mjeseca trajanja epidemije u borbi protiv širenja koronavirusa 1.488 djelatnika i 3.012 volontera svakodnevno je poduzimalo aktivnosti na terenu. Dosad je obavljeno više od 81.014 posjeta kućanstvima ranjivim skupinama - starijim i teško pokretnim osobama.

Pozivni centri HCK ostvarili su više od 80.000 poziva, a 4.690 puta pružena je psihosocijalna podrška putem telefona.

Društva Crvenog križa podijelila su 163 tone hrane i 37.550 litara vode od čega dio kao pomoć osobama na graničnim prijelazima. Također, građanima su podijeljena 5.702 seta osobne higijene i 509 setova higijene prostora.

U sklopu pomoći opremanja karantena podijeljeno je 509 kreveta, 2.635 deka, 461 madrac, 724 seta posteljine, 1.200 ručnika, 28 nosila, 51 invalidska kolica i postavljeno je deset šatora za prihvat.

Osim direktnog pružanja pomoći, HCK ulaže napore u informiranje i edukaciju građana vezano uz prevenciju širenja koronavirusa i zaštitu zdravlja.

S tim ciljem podijeljeno je više od 500.000 letaka o pravilnom pranju ruku kao jednoj od mjera prevencije, distribuirano je više od 200.000 letaka o sigurnom obilasku starijih i nemoćnih osoba te o sigurnom primanju pomoći, i više od 50.000 ostalih informativno-edukativnih materijala.

Društva Crvenog križa nastavit će i dalje kontinuirano pružati pomoć građanima za vrijeme epidemije koronavirusa.

Besplatni telefon HCK 0800 1188 ostaje dostupan za sve građane kojima su potrebne informacije ili psihosocijalna podrška.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti