LOBOR, ZLATAR I ZLATAR BISTRICA Udruga Sveta Ana traži logopeda i dva osobna asistenta

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

 

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije raspisala je tri natječaja:

- za logopeda/icu u Loboru, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova; zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok see naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti; kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno; opis poslova obuhvaća logopedsku terapiju, rehabilitaciju govornog i pisanog jezika te razvoj socijalne komunikacije;

- za osobnog/u asistenta/icu u Zlataru, na određeno vrijeme, radi zamjene; zaposlenje je na 20 sati tjedno, smještaja nema, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti; uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu; kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se završena osnovna škola uz položen ispit za njegovateljicu/a, srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno; opis poslova obuhvaća pružanje pomoći osobi s invaliditetom oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti;

- za osobnog/u asistenta/icu u Zlatar-Bistrici, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova; zaposlenje je na 20 sati tjedno, smještaja nema, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti; kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se završena osnovna škola uz položen ispit za njegovateljicu/a, srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno; opis poslova obuhvaća pružanje pomoći osobi s invaliditetom oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti; u slučaju dolaska potrebno je najaviti se na telefon broj: 049/550-035.

Natječaji su objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 4. svibnja.

Svi zainteresirani mogu poslati pismene zamolbe na email sveta.ana.udruga@gmail.com ili na adresu poslodavca: Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Markušbrijeg 130b, 49253 Lobor.

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti