MAKARSKA Udruga osoba s invaliditetom 'Sunce' traži dvanaest radnica

Opis poslova obuhvaća njegu i pomoć u kući, pomoć u obavljanju osobne higijene, pratnju i pomoć u socijalnim aktivnostima korisnika

 

Upravni odbor Udruge osoba s invaliditetom 'Sunce' raspisao je Natječaj za prijem u radni odnos dvanaest radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u Makarskoj, na području Splitsko-dalmatinske županije, na određeno vrijeme – dvanaest mjeseci, radi novootvorenih poslova, i to na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekata 'Zaželi - Program zapošljavanja žena', KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-117, od 17. lipnja 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., za projekt 'Zaželi Sunce'.

Mjesto rada su Grad Makarska i općine Makarskog primorja (Živogošće - Brela).

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična.

Razina obrazovanja posloprimca obuhvaća završenu osnovnu školu, srednju školu od tri ili četiri godine, odnosno odnosi se na nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, dok radno iskustvo nije važno. Prednost imaju oni koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, radi korištenja vlastitog vozila.

Uvjet je da se jave nezaposlene žene, koje su  prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova obuhvaća njegu i pomoć u kući, pomoć u obavljanju osobne higijene, pratnju i pomoć u socijalnim aktivnostima korisnika.

Uz obrazac prijave kandidati trebaju obavezno priložiti:

- životopis s kontakt podacima

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  (izdanu u vrijeme trajanja natječaja)

- presliku osobne iskaznice

- presliku  svjedodžbe o završenoj školi

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu

- presliku vozačke dozvole (uvjetno).

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 4. kolovoza.

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti u roku od 15 dana putem pošte na adresu: Udruga osoba s invaliditetom Sunce, Kralja Petra Krešimira IV broj 9, 21300 Makarska, ili putem emaila: sunceudruga@gmail.com, s naznakom 'Prijava na Natječaj za zapošljavanje – ZAŽELI SUNCE'.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Projekt ZAŽELI  SUNCE – Program zapošljavanja žena, u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga osoba s invaliditetom Sunce je društvena, humanitarna, nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana, koja djeluje na području grada Makarske i općina Makarskog primorja. Osnovana je 24. lipnja 1994. godine. Član je Mreže osoba s invaliditetom Dalmacije, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Lokalne akcijske grupe Adrion. Članovi su djeca s poteškoćama, mladi ljudi s različitim oblicima invaliditeta te sve osobe s invaliditetom s područja Makarskog primorja. Više o radu Udruge može se pročitati na www.sunce-udruga.hr.

 

Autor: Klaudija Klanjčić