LOBOR I PETROVA GORA Udruga Sveta Ana zapošljava voditelja igraonice

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju

Radni terapeut i dijete u igraonici, ilustracija.

 

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za voditelja/icu igraonice, na određeno vrijeme, radi zamjene, s mjestom rada u Loboru i Petrovoj Gori.

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, u dvije smjene, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, uz radno iskustvo od godinu dana.

Uvjeti za prijavu: odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi.

Uz prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, elektronički zapis o stažu (e-radna knjižica), potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Kandidatom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 8. ožujka.

Svi zainteresirani mogu poslati prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja na email: sveta.ana.udruga@gmail.com ili na adresu poslodavca: Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Markušbrijeg 130b, 49253 Lobor.

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju.

Klaudija Klanjčić