OPĆINA VILJEVO Traži se trinaest radnica za pomoć i potporu starijim osobama s invaliditetom

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja i naknade za prijevoz

Asistentica i stariji muškarac u kolicima, ilustracija.

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/21-06/8, URBROJ:524-07-02-01-01/1-21-2, od 28. siječnja 2021. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkovitosti ljudski potencijali 2014.-2020., Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II, kodni broj: UP.02.1.1.13.0375, Općina Viljevo raspisala je Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 'Zaželi i ostvari 2 - program zapošljavanja žena' u Općini Viljevo, koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, za potrebe aktivnosti u sklopu Projekta 'Zaželi - Program zapošljavanja žena - Faza II', i to trinaest  radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/li osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama sa invaliditetom.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja i naknade za prijevoz.

Razina obrazovanja posloprimca može biti osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Opis poslova obuhvaća sljedeće: pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika; pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju higijene korisnika; pomoć u društvenim aktivnostima; pomoć pri pripremi obroka; pomoć u dostavi namirnica; pomoć pri ostvarivanju prava (plaćanje računa, dostava lijekova, pomagala).

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: punoljetnost; hrvatsko državljanstvo; najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet; vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a; nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, osobe slabijeg imovinskog stanja, beskućnice, samohrane majke.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu za posao; životopis (naznaka kontakt broja); presliku osobne iskaznice; presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena; potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba; ukoliko osoba ima potvrdu/rješenje o invalidnosti, slabijem imovinskom stanju i drugo, također može priložiti dokumentaciju prijavi.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 16. ožujka.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti