SPLIT Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom traži stručnog suradnika

Kao razina obrazovanja traži se fakultet, akademija, magisterij, doktorat, uz radno iskustvo od jedne godine. Traži se poznavanje engleskog jezika, kao i osnova informatike: excel, word i internet

Anka Slonjšak

 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Službu za stručne poslove, u Područnom uredu u Splitu, za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove, jedan/na izvršitelj/ica.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Kao razina obrazovanja traži se fakultet, akademija, magisterij, doktorat, uz radno iskustvo od jedne godine. Traži se poznavanje engleskog jezika, kao i osnova informatike: excel, word i internet.

Stručni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen državni ispit II razine; dobro poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računalu.

Javni natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 25. ožujka.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana njegove objave u 'Narodnim novinama'.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb, s naznakom 'Za javni natječaj'.

Klaudija Klanjčić