UDRUGA ZAMISLI Održana završna konferencija projekta 'Kreativna REakcija za nenasilje'

Udruga Zamisli održala je u srijedu, 26. svibnja 2021., od 10 do 13 sati, konferenciju o nenasilju u sklopu Projekta 'Kreativna REakcija za nenasilje', putem ZOOM platforme.

- Konferencija je kruna spomenutog jednogodišnjeg projekta, u koji smo uključili ukupno 29 srednjoškolaca iz suradničkih škola i škole partnera. Sudionici su bili iz različitih županija: Varaždinske, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske te Grada Zagreba. Kroz aktivnosti smo promicali pozitivne vrijednosti te kulturu poštivanja različitosti, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba.

Učenici uključeni u projekt su po završetku edukativnih projektnih aktivnosti stečeno znanje podijelili s vršnjacima kroz vršnjačke prezentacije, a na taj način su i kolege iz razreda naših sudionika imali priliku biti informirani o štetnosti nasilja te potrebi za njegovim suzbijanjem i prevencijom. Budući da su mladi koji su sudjelovali u aktivnostima izrazili posebnu zabrinutost zbog velike raširenosti elektroničkog nasilja, na završnoj konferenciji naglasak je bio upravo na zaštiti mladih od elektroničkog nasilja i njegovoj prevenciji – stoji između ostalog u priopćenju Udruge Zamisli.

Osim sudionika projekta, učenika i stručnih suradnika iz suradničkih škola i škole partnera, na konferenciji su sudjelovale i partnerske organizacije Ambidekster klub i Centar Luka Ritz. Ispred Ambidekster kluba izlaganje je održala psihologinja Ivana Buljan Babić, a ispred Centra 'Luka Ritz' govorila je socijalna radnica Kristina Divić Čolić.

O preventivnim programima i ulozi policije u rješavanju pitanja nasilja među mladima govorila je predstavnica MUP-a - policijska službenica za prevenciju Barbara Vukalović.

Zaključeno je kako je tema nasilja među mladima uvijek relevantna te traži angažman i intervenciju različitih društvenih aktera, obitelji, škole, policije, organizacija civilnog društva i dr.

- Osvještavanje, kako mladih, tako i onih koji se bave ovim pitanjem u radu s mladima, treba biti prioritet. Izrazito je bitno i da se rješavanju problema elektroničkog nasilja pristupi prije svega preventivno, edukacijom djece, mladih i njihovih roditelja – stoji u priopćenju.

Projekt „Kreativna REakcija za nenasilje“ financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.