SESVETE Dimenzija Futura d.o.o. zapošljava administratora

Razina obrazovanja posloprimca treba biti srednja škola od četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, a radno iskustvo nije važno

Rad na računalu, ilustracija.

 

Dimenzija Futura d.o.o. za trgovinu i usluge traži administratora/icu na području Sesveta, koje se nalaze u Zagrebačkoj županiji, na neodređeno, radi upražnjenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja i naknade za prijevoz.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti srednja škola od četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, a radno iskustvo nije važno.

U opis poslova spadaju korespodencija kupci/dobavljači, ažuriranje podataka i po potrebi lakši knjigovodstveni poslovi.

Uvjeti za javljanje su informatička pismenost, poznavanje stranih jezika - engleski, njemački i talijanski, kao i komunikativnost.

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe s invaliditetom.

Postoji mogućnost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanje/osoba s invaliditetom, a koja zadovoljava kriterij Pravilnika o očevidniku (NN 75/18).

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je 23. srpnja.

Zainteresirani mogu poslati pisane zamolbe na email adresu: info@dimenzija-futura.hr.

 

Klaudija Klanjčić