DONJI KRALJEVEC Udruga sportske rekreacije 'Sport za sve' zapošljava deset radnica

U opis poslova spada sljedeće: pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika; pomoć kod higijene; pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština; pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika; pomoć kod mjerenja tlaka; pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);  pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima; drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Osobna asistentica

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/15-09/34, URBROJ: 524-06-01/1-15-1, od 3. svibnja 2021., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., 'Zaželi' – Program zapošljavanja žena na području Općine Donji Kraljevec, Udruga sportske rekreacije 'Sport za sve' Općine Donji Kraljevec objavila je Oglas za prijem u radni odnos u sklopu Projekta 'Snažno zaželi i ostvari' – faza II – program zapošljavanja žena na području Općine Donji Kraljevec, UP.02.1.1.13.0475, i to deset radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu Projekta 'Snažno zaželi', na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz isplaćuje se u cijelosti.

Vezano za razinu obrazovanja, posloprimac treba imati završenu osnovnu školu, srednju školu od tri ili četiri godine. Radno iskustvo nije važno.

U opis poslova spada sljedeće: pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika; pomoć kod higijene; pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština; pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika; pomoć kod mjerenja tlaka; pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);  pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima; drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) ili udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice od drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su obvezni priložiti sljedeće: zamolbu za posao, životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja), presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva), dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: rješenje o invaliditetu).

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj dužne su dostaviti svu dokumentaciju na adresu: USR 'Sport za sve' Općina Donji Kraljevec,  Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec, 40320 Donji Kraljevec, putem pošte ili osobno. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 12. kolovoza.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti