ZAGREB Institut za filozofiju zapošljava spremačicu

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, prijepodne, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti

Spremačica, ilustracija.

 

Institut za filozofiju raspisao je, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, odredbi Statuta i Pravilnika o ustroju Instituta za filozofiju te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 28. lipnja 2021., natječaj za zapošljavanje na jedno radno mjesto IV. vrste - spremač/ica, na neodređeno,  radi novootvorenih poslova, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, prijepodne, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti završena osnovna škola, a radno iskustvo šest mjeseci.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici/e trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: završena osnovna škola, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, utvrđen invaliditet prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Pristupnici koji ispunjavanju uvjete i budu odabrani u uži krug biti će pozvani na razgovor.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- vlastoručno potpisanu molbu;

- životopis;

- dokaz o stručnoj spremi (preslika);

- dokaz o utvrđenom invaliditetu (u obzir dolazi i e-izvadak iz registra osoba s invaliditetom s portala e-građani);

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu (potvrda o radnom stažu).

Radni odnos se zasniva uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na Natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave na natječaj i svi dokumenti podnose se u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb s naznakom 'Za natječaj - spremač/ica' ili poželjno na elektroničku adresu: tajnistvo@ifzg.hr.

Sve obavijesti o tijeku natječaja kandidati mogu pronaći ovdje.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 16. rujna.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti