VUKOVAR Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava 'SMS - sve možeš sam' traži osobnog asistenta

Zaposlenje obuhvaća 20 sati tjedno, fleksibilno radno vrijeme u dogovoru s korisnikom usluge osobne asistencije, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti. Iznos bruto plaće je 2.500,00 kn plus trošak prijevoza na posao i s posla

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 'Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III', Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava 'SMS - sve možeš sam' za potrebe provedbe Projekta 'Niste sami' u sklopu razvoja osobne asistencije objavila je Javni natječaj za osobnog/u asistenta/icu na području Vukovara, koji se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na određeno – 17 mjeseci uz obvezni probni rad od tri mjeseca, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje obuhvaća 20 sati tjedno, fleksibilno radno vrijeme u dogovoru s korisnikom usluge osobne asistencije, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti. Iznos bruto plaće je 2.500,00 kn plus trošak prijevoza na posao i s posla

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti završena osnovna škola ili srednja škola od četiri godine, a radno iskustvo nije važno. Potrebno je imati vozačku dozvolu B kategorije.

Opis poslova obuhvaća: pružanje pomoći pri osobnoj higijeni Korisnika OA; pružanje pomoći pri održavanju higijene stambenog prostora Korisnika OA; pružanje pomoći u kućanskim poslovima; pružanje pomoći u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama Korisnika OA; pružanje pomoći, prijevoz i pratnju u socijalnim i društvenim aktivnostima Korisnika OA.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, završena osnovna škola s tečajem za njegovatelja ili završena srednja škola.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu za posao - vlastoručno potpisanu, životopis uz obveznu naznaku kontakt broja kandidata, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Udruga 'SMS', Ljudevita Gaja 3, p.p. 118, 33000 Virovitica, putem pošte ili e-mailom skeniranu potrebnu dokumentaciju, na e-mail: info@udruga-sms.com, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Udruga 'SMS' zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog objašnjenja.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je 20. listopad.

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava 'SMS – sve možeš sam' osnovana je 17. svibnja 2007. i pravni je sljednik ZSSH, a sjedište je u Virovitici. Udruga je neprofitna, dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija.