ZAGREB Caritas Zagrebačke nadbiskupije traži višeg asistenta u organiziranom stanovanju

Usluga organiziranog stanovanja uključuje sveobuhvatnu podršku za osobe s invaliditetom, uz ostalo pomoć u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici te pružanje psihosocijalne podrške

Osobni asistent

 

Caritas Zagrebačke nadbiskupije objavio je natječaj za višeg/višu asistenta/icu u organiziranom stanovanju, na određeno vrijeme, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u dvije smjene, uz rad vikendom i praznikom, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz isplaćuje se u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca može biti fakultet, akademija, magisterij, doktorat, odnosno završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja psihologije, socijalnog rada ili edukacijske rehabilitacije. Potrebno je imati radno iskustvo od dvije godine, kao i informatička znanja, tj. poznavanje osnova informatike - osnove korištenja računala u Windows okruženju.

Usluga organiziranog stanovanja uključuje sveobuhvatnu podršku za osobe s invaliditetom: organizaciju rada zaposlenika u stambenoj zajednici, pružanje psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomoći korisnicima i članovima njihovih obitelji, razvijanje vještina i poticanje radnih navika korisnika, podršku u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, motivaciju i razvijanje interesa, želja i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Dokumentacija koja se prilaže uz zamolbu i životopis: dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe), domovnica (preslika), osobna iskaznica (preslika), elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ukoliko postoji, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od šest mjeseci.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 7. prosinca.

Svi zainteresirani mogu poslati pismene zamolbe na adresu poslodavca: socijalne.usluge@czn.hr.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti