Natječaj: Prijavite projekte koji potiču kreativnost i inovativnost

Udruga MRAK - Mreža za razvoj i kreativnost djeluje od 2006. s ciljem promicanja, razvitka, obilježavanja i afirmiranja kreativne mogućnosti svake osobe, obitelji, edukacijske ustanove, poslovnog okruženja, državne strukture ili pak upravnih odbora tvrtki kako bi definirali nove situacije, generirali nove mogućnosti i potom riješili izazove na potpuno nove načine

U tijeku je poziv kreativcima da prijave svoje projekte za Nagradu za kreativnost i inovativnost 2014! Natječaj je otvoren do 20. travnja 2014. godine.
Dan kreativnosti i inovativnosti pokrenut je 2008. godine po uzoru na Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti koji je prvi put obilježen 2002. godine kako bi potaknuo ljude na intenzivnije korištenje kreativnosti i usmjereno upravljanje kreativnom inteligencijom, kako u privatnoj, tako i u korporativnoj svakodnevici.
Udruga MRAK - Mreža za razvoj i kreativnost djeluje od 2006. s ciljem promicanja, razvitka, obilježavanja i afirmiranja kreativne mogućnosti svake osobe, obitelji, edukacijske ustanove, poslovnog okruženja, državne strukture ili pak upravnih odbora tvrtki kako bi definirali nove situacije, generirali nove mogućnosti i potom riješili izazove na potpuno nove načine.
Prijaviti se možete da ispunite PDF ili online prijavnicu. Prijavnici priložiti pisani opis projekta koji se prijavljuje (1800 znakova s razmacima), uključujući strategiju i ostvarene rezultate. U istom dokumentu potrebno je navesti: vremenski okvir projekta, budžet, broj djelatnika koji su sudjelovali na projektu, internetsku stranicu projekta (ako postoji), sažetak projekta u par rečenica, ne više od 300 znakova. Priložiti dodatni materijal, primjerice, objavu za medije, fotografije, katalog, PP prezentaciju i sl. (ako takvi postoje).  Priložiti jednu fotografiju koja najbolje predstavlja projekt, a koja će služiti kao ilustracija projekta u slučaju nominacije. Sve je materijale potrebno dostaviti u tiskanom i digitalnom obliku (CD, USB ili poslati na e-mail adresu: prijava@mrak.com.hr)
Za sve dodatne informacije posjetite www.dki.mrak.com.hr ili kontaktirajte Ivanu Nikolić, koordinatoricu projekta, na ivana@mrak.com.hr ili na tel: +385 1 6398 287; fax: +385 (0)1 3777 653.

In-Portal