Dodijeljene nagrade Ključna razlika: Poslodavci koji brinu o ravnopranosti

Socijalna zadruga Humana Nova dobila je nagradu u kategoriji ravnopravnost osoba s invaliditetom. "Sami sebi pokušavamo osigurati visoke radne i sigurnosne uvjete i dopustiti dostojanstven rad", rekla je Tea Vukelić

Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić dodijelio je nagrade dobitnicima za 2012. godinu, a to su:
- Podatkovni centar Križ u kategoriji opća ravnopravnost, odnosno poticanje raznolikosti zaposlenih,
- Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. u kategoriji ravnopravnost spolova,
- Allianz Zagreb d.d. u kategoriji dobna ravnopravnost,
- Socijalna zadruga Humana Nova u kategoriji ravnopravnost osoba s invaliditetom.

Ministar Mrsić osvrnuo se na značaj nagrade te pozitivan utjecaj različitosti ljudskih potencijala na organizacijsku klimu i međuljudske odnose u tvrtki: "Učinkovito upravljanje različitostima omogućuje svim zaposlenicima razvoj njihovih potencijala usklađen s ostvarivanjem ciljeva poduzeća. Istovremeno, integracija osjetljivih skupina na tržište rada zahtijeva sustavni i koordinirani pristup svih segmenata društva. Napori uloženi u upravljanje različitostima često rezultiraju inovacijama u radnim i tehnološkim procesima ili stvaranju novih proizvoda. Zbog toga je 'Projekt ključnarazlika - Nagrada za raznolikost u ljudskim potencijalima' iznimno važan jer osnažuje ranjive skupine osoba koje su izložene višestrukoj diskriminaciji na hrvatskom tržištu rada.“

Prilagođavanje novim okolnostima

Vitomir Lučić iz Podatkovnog centra Križ referirao se na potrebu prilagođavanja sebe i svoje radne okoline novim okolnostima koje će nastati formalnim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju: "Kako su naši roditelji svojedobno odlazili u pečalbu i bili stranci koje je neko domaće tržište rada prihvatilo i tako ga obogatilo, tako se i naše tržište rada treba navikavati da će strani radnici donijeti iskustva, znanje, drugi pogled na nas i svijet oko nas. Promjenu trebamo objeručke dočekati jer će nas obogatiti, učiniti konkurentnijima u okruženju i na razini EU, umjesto da takve promjene na tržištu rada dočekujemo s gorčinom i otporom. Na takvom stavu i pristupu moramo svi vrlo aktivno raditi na dnevnoj razini.“

Tea Vukelić iz Socijalne zadruge Humana Nova objasnila je na koji način njihova organizacija nastoji unaprijediti kvalitetu života svojih članova i lokalne zajednice:"Svi zaposlenici i zaposlenice Humane Nove su ujedno i članovi/ice zadruge, te sudjeluju u transparentnom i poštenom donošenju odluka. Sami sebi pokušavamo osigurati visoke radne i sigurnosne uvjete i dopustiti dostojanstven rad. Kako smo različiti, neprestano usklađujemo različitosti, interese te njegujemo zajedničke vrijednosti poput suradnje, uzajamnosti, ravnopravnosti, iskrenosti i društvene odgovornosti."

Kultura raznolikosti

Direktorica Odjela za ljudske potencijale Coca-Cole HBC Hrvatska, Tanya Šplajt-Brainović, pojasnila je što za njihovu tvrtku znači ovo priznanje: "Nagradom ključnarazlika nagrađuje se raznolikost ljudskih potencijala, a ljudi su u Coca-Coli HBC Hrvatska najvredniji potencijal i naš je dosadašnji poslovni uspjeh bio posljedica njihove predanosti i stručnosti. Ponosni smo što smo nagrađeni u okviru projekta kojim se podupire uključivanje i poticanje raznolikosti u radno okruženje jer su to i temeljne vrijednosti Coca-Coline kulture i poslovnoga ozračja. To je priznanje ujedno i poticaj za nastavak prevencije nastanka svih oblika diskriminacije i poticanje ravnopravnosti među našim zaposlenicima“.

Dunja Firšt iz Allianza Zagreb d.d. izjavila je: "Ključ uspješnog poslovanja Allianza je prihvaćanje raznolikosti. Stoga smo ponosni što našu tvrtku čine stručni i kvalitetni ljudi koji upravo zbog svoje različitosti odnosno posebnosti jesu prava snaga Allianza.”
I ove su godine partneri projekta ključnarazlika: Institut za razvoj tržišta rada, portal MojPosao, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, UNDP Hrvatska i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.