Ministarstvo socijalne politike i mladih predstavilo programe 'Pomoć u kući' i 'Dnevni boravak'

Novim je Zakonom propisan i jedinstveni postupak ugovaranja usluga, što znači da će Ministarstvo socijalne politike i mladih sklapati ugovore izravno s pružateljima ovih usluga, na temelju javnog poziva. Na taj se način osigurava transparentno pružanje usluga, kao i redovito praćenje i kontrola pružanja usluga od strane inspekcije Ministarstva

Ministrica Opačić predstavila redefiniranje programa "Pomoć u kući" i "Dnevni boravak i pomoći u kući"
Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih predstavila je novinarima redefiniranje programa "Pomoć u kući" i "Dnevni boravak i pomoći u kući". Kao što je poznato, «Program pomoći u kući» (ukupno 58 programa) i «Program dnevnog boravka i pomoći u kući» (ukupno 33 programa), provodi se već 10 deset godina, a prema dostavljenoj evidenciji o korisnicima koju vode jedinice lokalne i regionalne samouprave, program obuhvaća obavljanje istih ili sličnih poslova za ukupno 15.550 korisnika.
Zbog velikih izdvajanja iz proračuna, a sukladno različitim uočenim nelogičnostima, preklapanja usluga pomoći u kući iz programa s uslugama pomoći u kući temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (evidentirani isti korisnici koji su usluge koristili putem oba sustava financiranja), nepostojanja zakonskog okvira za provedbu inspekcijskog i stručnog nadzora, odsutnosti obveze provoditelja usluga iz programa na primjenu provedbenih propisa kojim se regulira vrsta, uvjeti i način pružanja usluga, te nepostojanja kriterija za sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluga, bilo je nužno provesti redefiniranje prava na pomoć u kući i programa pomoći u kući.
Naime, za usluge pomoći u kući iz državnog proračuna ukupno se izdvaja oko 58 milijuna kuna na godišnjoj razini i analize kažu kako se jednom korisniku prosječno pruža 2,9 sati tjedno usluga pomoći u kući. Osim iz sredstava državnog proračuna, u sufinanciranju ovih usluga s različitim udjelima sudjeluju i jedinice područne i regionalne samouprave koje su potpisnici ugovora o međusobnim odnosima s ovim ministarstvom. Istovremeno se iz državnog proračuna na godišnjoj razini izdvaja oko 64 milijuna kuna za smještaj starijih i nemoćnih osoba, korisnik ostvaruje kontinuiranu skrb tijekom 24 sata dnevno.
Nadalje, usluge pomoći u kući nisu ravnomjerno regionalno raspodijeljene, primjerice u Međimurskoj županiji uopće se ne pružaju takve usluge, a u drugim županijama broj uključenih korisnika varira od 200 do 3200 korisnika (Napomena: u Gradu Zagrebu organizirane su slične aktivnosti, ali se provode putem gerontoloških centara koje se financiraju iz gradskog proračuna, a djelomično i putem centra za socijalnu skrb). Razlozi takve nejednakosti leže u nejasnim kriterijima za uključivanje korisnika u programe te odsutnosti transparentnih kriterija za odabir potpisnika programa.
Ako uzmemo u obzir udio uključenih korisnika u odnosu na ukupni broj stanovnika starijih od 65 godina u pojedinoj županiji, također vidimo nejednaku regionalnu raspodjelu, što također upućuje na odsustvo jasnih kriterija za uključivanje korisnika u program.
Tome u prilog ide i činjenica da smo zaprimili brojne pritužbe i predstavke u vezi s provedbom programa, među kojima su i neke koje upućuju na nezakonito postupanje. Tako primjerice izdvajamo rad na crno, nenamjensko trošenje sredstava, fiktivno prikazivanje korisnika i fiktivno zapošljavanje radnika.
Zbog svega navedenog donijeta je odluka o prelasku na novi način pružanja usluga pomoći u kući, u cilju omogućavanja dostupnosti uslugama za sve korisnike pod istim uvjetima i pravilima, osiguranja pravedne raspodjele pružanja usluga na području cijele RH, te uvođenja bolje kontrole nad pružanjem usluga
Novim zakonom o socijalnoj skrbi stvoreni su uvjeti za redefiniranje prava na pomoć u kući. Program «Pomoć u kući» objedinjuje se s pravom na pomoć i njegu u kući i Zakonom propisuje kao jedinstveno pravo, tj. usluga. Na taj će se način pravo na ovu uslugu priznavati rješenjem centra za socijalnu skrb. Uz dosadašnji cenzus od 300% osnovice, uvodi se novi cenzus od 400% osnovice uz pravo na sufinanciranje troškova usluge u 50%tnom isnosu. Na taj se način širi krug korisnika koji su ovo pravo dosad mogli ostvarivati putem centra za socijalnu skrb. Time će se djelomično povećati administriranje za sadašnje korisnike programa, no uvest će se obvezna provedba propisanih kriterija za ostvarivanje ovih usluga.
Novim je Zakonom propisan i jedinstveni postupak ugovaranja usluga, što znači da će Ministarstvo socijalne politike i mladih sklapati ugovore izravno s pružateljima ovih usluga, na temelju javnog poziva. Na taj se način osigurava transparentno pružanje usluga, kao i redovito praćenje i kontrola pružanja usluga od strane inspekcije Ministarstva. Prvi se javni poziv planira objaviti krajem 2014., odnono početkom 2015. godine, a do raspisivanja javnog poziva ostavljen je otvoreni rok za prilagodbu, što znači da je, sukladno odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, predviđen prijelazni način sklapanja ugovora o međusobnim odnosima s dosadašnjim pružateljima usluga.
Izvor: MSPM

Foto: PIXSELL

Objavljeno 18.04.2014