Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej: Humanije i sretnije odrastanje za djecu s teškoćama u razvoju

"Možemo reći da još nismo naišli na projektanta koji u svojim projektima planira elemente pristupačnosti, niti izvođača koji zna izvesti elemente pristupačnosti kako je navedeno u pravilniku o osiguravanju pristupačnosti", veli predsjednik udruge Josip Blažević

Udruga 'Sveti Bartolomej' djeluje već četrnaest godina pokrivajući područje Šibensko-kninske županije, okuplja i učlanjuje osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, te sve fizičke i pravne osobe spremne pomoći promicanju zajedničkih humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih interesa osoba s invaliditetom, bez obzira na njihovu nacionalnu, religioznu i bilo koju drugu pripadnost.

Aktivnosti i programi

Svoj rad zaposlenici i volonteri Udruge temelje na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti kao osnovu za osobni rast, održiv razvoj i opće dobro. Specifičnost je veliko područje koje pokrivaju, ruralni predjeli, konfiguracija terena i izoliranost pojedinih članova. Donacijom su dobili Cady vozlo koje nije u potpunosti zadovoljavalo potrebe korisnika, pa su kroz projekte, donacije i vlastita sredstva nabavili kombi za svakodnevni prijevoz djece i mladih s teškoćama kojim dnevno prelaze oko 250 km.

"Prostor dobiven od Grada Knina na korištenje uz naknadu koristimo kao ured, ugodno mjesto za rad i druženje. Kroz svoje djelovanje skrbimo i potičemo na aktivizam osobe s invaliditetom, a ujedno razvijamo i promoviramo istinske vrjednote ravnopravnosti, tolerantnosti, suosjećanja i pomoći drugome, nastojeći izbjeći njihovu segregaciju. Razvijamo uzajamno povjerenje s ostalim sugrađanima, te strukturiranim aktivnostima podupiremo sistematičnije rješavanje problema članova. Imamo osiguran i opremljen poludnevni boravak za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Kninu, što je ujedno i najvažnija aktivnost Udruge. Posjedujemo Aparat VERBOTON G30L za rad s djecom sa smetnjama govora i jezika, Vibro akustičku opremu - MULTIVIB madrac i VIBRO jastučić za rad s djecom i mladima s razvojnim teškoćama. Vibracijsko akustične metode (VAT) u medicini i specijalnoj edukaciji, predstavljaju modernu metodu stimuliranja mozga i tijela korištenjem glazbe i vibracija. Uslijed toga dolazi do boljih terapijskih i pedagoških rezultata. Primjenom određenih pomagala i humanizacijom prostora djeci s teškoćama u razvoju se pružila mogućnost humanijeg i sretnijeg odrastanja”, kaže Josip Blažević, predsjednik Udruge.

Poticanje kreativnosti

Trenutno nastoje dovršiti projekt proširenja poludnevnog boravka kojim će omogućiti skrb većem broju djece i mladih s teškoćama, te osigurati kvalitetnije postojeće usluge i stvoriti uvjete za zapošljavanje mladih s teškoćama u razvoju. Kvalitetniji uvjeti rada će u veliko pomoći djeci i mladima s teškoćama da uz stalni stručni nadzor i potporu razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje kao korisni članovi zajednice. Izgradnja financirana kroz trogodišnji program MSPM, humanitarnim akcijama RTL pomaže djeci i Hrvatsko srce za Knin, donacijama i vlastitim sredstvima nije osigurala dostatna sredstva, stoga se mole svi spremni sudjelovati u dovršetku ovog velikog projekta da se jave u Udrugu i shodno mogućnostima pripomognu realizaciji.

"U kontinuitetu od 2005. godine kroz različite projektne aktivnosti: radionice, dječje predstave, boravak u prirodi, sportska natjecanja i događanja pružamo podršku u izvaninstitucionalnim oblicima skrbi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Sredstva smo osigurali kroz projekte, donacije, proračun Županije i Grada Knina. Ostvarili smo niz programa obuhvativši sve dobne skupine, potencirajući članove da iskažu svoje radne, kreativne i organizacione sposobnosti kroz različite aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici kao i sigurnije funkcioniranje u obitelji. Prvenstveno cilj nam je unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, osnaživanjem za aktivno učešće u svim segmentima života", rekao nam je Toni Babić, aktivan volonter Udruge.

Problem pristupačnosti

"Svoj rad temeljimo na principima profesionalnosti i timskoga rada, dosljednosti i uvažavanja različitosti, toleranciji i solidarnosti, uz poštivanje visokih stručnih standarda i etičkih načela u radu. Radimo na otklanjanju barijera i ukazujemo na iste. Možemo reći da još nismo naišli na projektanta koji u svojim projektima planira elemente pristupačnosti, niti izvođača koji zna izvesti elemente pristupačnosti kako je navedeno u pravilniku o osiguravanju pristupačnosti. Jedini svijetli primjer pristupačnosti je Osnovna škola dr. Franje Tuđmana u Kninu. Nastavit ćemo kroz svoje razvojne planove voditi se dosadašnjim principima individualiziranog pristupa i usmjerenosti na korisnika, ostvarujući njihova prava i potrebe pružanjem stručnog terapeutskog rada, savjetovanjem i informiranjem, lobiranjem i zastupanjem, te osobnom podrškom korisnicima", zaključio je Blažević.

Udruga 'Sveti Bartolomej' do danas je realizirala niz programa, moramo istaknuti njihovu svakodnevnu pomoć kroz davanje informacija, osiguraravanje prijevoza do bolnice, naručivanje ortopedskih pomagala... Stoga im se možete javiti s povjerenjem na telefon +385 22 663 312, a više o aktivnostima i programima doznati na njihovoj web stranici www.uisb-knin.hr.

Piše: Božica Ravlić


 

 

Povezane vijesti