Anka Slonjšak: Veliki broj pritužbi na nedostupnost ortopedskih pomagala

Pravobraniteljica za OSI u svom je izvješću saborskom Odboru izdvojila probleme u području zdravstva i socijalne zaštite koji su razvidni iz zaprimljenih pritužbi te se najvećim dijelom odnose na nedostupnost pojedinih zdravstvenih usluga

 

Saborski odbor je o Izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak raspravljao 5. lipnja kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Prethodno se o Izvješću očitovala Vlada Republike Hrvatske. Najviše interesa u raspravi iskazano je u dijelu uspostave sustava skrbi na području zaštite prava osoba s autizmom, deinstitucionalizacije, problemu dijagnostike te podizanju kapaciteta postojećeg Centra za autizam.

Rano prepoznavanje autizma

Predstavnica Ministarstva zdravlja istaknula je da radna skupina pri Ministarstvu zdravlja upravo radi na dijagnostičkim kriterijima, algoritmu ranog prepoznavanja autizma te se u tom području očekuje napredak u sistemskom pružanju podrške, rane intervencije i primjerenim programima rehabilitacije. 
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u uvodnom je dijelu istaknula aktivnosti Ureda u postupanju u svrhu zaštite, praćenja i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom. Izdvojila je probleme u području zdravstva i socijalne zaštite koji su razvidni iz zaprimljenih pritužbi te se najvećim dijelom odnose na nedostupnost pojedinih zdravstvenih usluga, posebice osiguranja ortopedskih pomagala. Pritužbe upućene pravobraniteljici uglavnom se odnose na nužnost nadoplate za nabavku pojedinog pomagala, nedostatne količine potrošnog materijala te na neuvrštavanje pojedinih pomagala na popis pomagala.

Jednoglasno prihvaćeno Izvješće

Pravobraniteljica za OSI također je istaknula potrebu poboljšanja mjera razvoja tzv. psihijatrije u zajednici uz unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite za osobe s duševnim smetnjama (osobe s invaliditetom s mentalnim oštećenjem), u smjeru razvoja izvanbolničkog liječenja i rehabilitacije. Istaknula je nužnost unaprjeđenja i razvoja sustava rane intervencije, dijagnostike i (psihosocijalne) rehabilitacije djece s razvojnim rizikom i s teškoćama u razvoju na cijelom području Republike Hrvatske.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora su jednoglasno (11 glasova "za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da se prihvati Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013. godinu.

Izvor: posi

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

 

Povezane vijesti