Na radnom mjestu stekao sam 80-postotni invaliditet, no tvrtka mi odbija platiti bolničko liječenje

PITANJE: (K. P.) Nedavno sam imao prometnu nesreću u kojoj sam teško stradao i sada imam 80 posto invaliditeta.

Želio sam podnijeti zahtjev da mi osiguranje od firme u kojoj radim plati troškove bolničkog liječenja i da dobijem odštetu. No, shvatio sam da su me u tvrtci lagali da uplaćuju osiguranje u slučaju ozljede na radnom mjestu. Kod njih sam vršio prijevoz robe na lokacije diljem Europe. Imam li pravo na odštetu i plaćanje bolničkog smještaja od tvrtke?
ODGOVOR
: Poštovani, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13) i Zakonu o doprinosima (Narodne novine, broj 41/14) osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika za obvezno zdravstveno osiguranje kao i za osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Tako osiguranim osobama Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti. Obveznik plaćanja svih doprinosa je poslodavac ili osoba koja umjesto poslodavca radniku isplaćuje plaću.

Stoga, ukoliko Vam je poslodavac uplaćivao doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, ne biste trebali plaćati troškove liječenja niti bolnički smještaj, s obzirom da je ono posljedica priznate ozljede na radu. No, ukoliko Vam poslodavac nije uplaćivao navedene doprinose, trebali biste ga prijaviti Poreznoj upravi kako bi se protiv njega pokrenuo prekršajni postupak, s obzirom da je neplaćanje doprinosa prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna. U tom ćete slučaju sami morati platiti bolnički smještaj, ali ćete naknadno tužbom moći potraživati povrat tih troškova od poslodavca, a osim toga možete tužiti poslodavca za naknadu štete zbog ozljede na radu. Prema članku 135. Zakona o radu (Narodne novine, broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za tri godine, što znači da u tom roku morate pokrenuti sudski postupak.

Odgovara: Tihana Levak, Pravna klinika Zagreb

Napomena: Pitanja za rubriku Kutak za stručnjake šaljite na: mladen.kristic@in-portal.hr