Natječaji u okviru Europskog socijalnog fonda

Ured za udruge objavio je natječaje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013

 

INFORMATIVNA RADIONICA

Informativna radionica za objavljene natječaje u okviru Europskog socijalnog fonda ''Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga'' i ''Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj'' održat će se 29. srpnja 2014. godine u 10 sati u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Na radionici će potencijalni prijavitelji dobiti informacije o samim natječajima i natječajnoj proceduri.

Svoje sudjelovanje prijavite popunjavanjem prijavnice i njenom dostavom na broj faksa 01/4599-811 ili na adresu e-pošte esf@uzuvrh.hr . Sudionicima radionica se neće podmiriti troškove prijevoza i smještaja. Tijekom čitavog događanja bit će omogućen video streaming kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem video streaminga nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će se moći pristupiti video streamingu bit će objavljena na početnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod bannerom "Prijenos uživo" http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3402 , a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani izvan Zagreba moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@uzuvrh.hr. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://www.strukturnifondovi.hr  i www.uzuvrh.hr 

Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

Ciljevi natječaja „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ su jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima te jačanje njihovih kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).

 

In Portal