Fizioterapeuti: HZZO nas skandalozno niskom cijenom usluga vodi u propast

Novi HZZO-ov model ne predviđa nadzor pacijenata na potencijalno opasnim terapijskim postupcima, a prevelik broj grupa po fizioterapeutu smanjuje kvalitetu postupka

 

Novi model plaćanja fizikalne terapije, koji od 1. travnja uvodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) sa ciljem povećanja efikasnosti i dostupnosti usluge, izazvao je val negodovanja među fizioterapeutima koji smatraju da se radi o nezakonitosti i nepoštivanju struke, te da su oštećeni sramotnom cijenom usluga, a pacijenti skraćivanjem terapija i njihovom zastarjelom organizacijom.

Hrvatski zbor fizioterapeuta, koji okuplja dvanaest stručnih društava, tvrdi da novi HZZO-ov model ne predviđa odvajanje pacijenta na pojedinačnoj terapiji od grupe, nije predviđen nadzor pacijenata na potencijalno opasnim terapijskim postupcima, a prevelik broj grupa po fizioterapeutu smanjuje kvalitetu postupka.

Pogodovanje fizioterapiji u kući

Traže hitan sastanak s ministrom zdravlja Sinišom Vargom kako bi se odredila autonomna ambulantna fizioterapija, a do tada odgodu nove standardizacije usluga i primjenu dosadašnje nomenklature.

U Zboru fizioterapeuta revoltirani su novom standardizacijom i cjenikom usluga, jer smatraju da je HZZO zakinuo fizioterapeute s diplomskim i dodiplomskim obrazovanjem, i to radi pogodovanja interesnim grupacijama poput fizioterapije u kući.

Za HZZO-ove cijene usluga od dvadesetak kuna po dolasku pacijenta kažu da su sramotne za bilo koju djelatnost, a da će zastarjeli model organizacije rada dovesti do pada kvalitete usluga s upitnim ishodima za pacijente.

Fizioterapeutima su, kažu, silom nametnuti dijagnostičko-terapijski postupci (DTP) koje je HZZO odlučio plaćati prekršivši zakone o fizioterapeutskoj djelatnosti i zaštiti prava pacijenata. Zbor poziva pacijente da tuže HZZO za svaki slučaj kada su im nepravodobnom i neodgovarajućom fizikalnom terapijom uskraćena prava.

Fizikalna terapija je, ističu, irelevantna ako se pruži tek nakon tri ili šest mjeseci, a odgađanjem se poskupljuje daljnja rehabilitacija i potencijalno stvaraju trajna oštećenja i onesposobljena.

HZZO: Surađivali smo sa stručnjacima

U HZZO-u pak tvrde da su nove postupke definirali u suradnji s fizioterapeutima i liječnicima iz KBC-a Zagreb, KB-a Dubrava i Specijalne bolnice Goljak, te da su stručnjaci s kojima su surađivali bili izuzetno zadovoljni novom definicijom postupaka.

Najavljuju bolje vrednovanje zdravstvenih usluga i rada fizioterapeuta, te bolju efikasnost i dostupnost fizikalne terapije jer su postupci dovedeni u realne okvire i prilagođeni stvarnom vremenu rada.

Za izračun cijena kažu da će se provoditi po istoj metodologiji kao i za sve druge djelatnosti, uzimajući u obzir kadar, utrošeno vrijeme, lijekove, potrošni materijal i indirektne troškove.

U Zboru pak tvrde da je HZZO za pregovore i dogovore odabrao "pogodne", a ne ovlaštene predstavnike struke, te pitaju zašto je izostavljena Hrvatska komora fizioterapeuta, regulatorno tijelo ovlašeno pregovarati o cijenama.

Pitaju i zašto HZZO javno ne objavi imena stručnjaka s kojima se pregovaralo, zašto je zanemaren Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti te zašto se Ministarstva zdravlja odbija očitovati na uočene nepravilnosti.

Hina

 

Povezane vijesti