Anka Slonjšak: Moj stav o preseljenju slijepe i slabovidne djece iz Centra 'Vinko Bek'

"Nužno naći hitno rješenje kako bi se djeci i odraslim osobama s oštećenjem vida i onima s višestrukim oštećenjima osigurali optimalni uvjeti za školovanje, rehabilitaciju i osposobljavanje na način da se sanira prostor u Nazorovoj ulici ili pronađe drugi odgovarajući prostor primjeren njihovim potrebama", navodi uz ostalo pravobraniteljica za osobe s invaliditetom


 

Slijepa i slabovidna djeca s višestrukim teškoćama u razvoju, koja su iz COO 'Vinko Bek' u Nazorovoj premještena odlukom ravnateljice Diane Kralj u Kušlanovu, još nemaju trajno riješeno pitanje nastavka školovanja.

Pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Iva Prpić izjavila je o navedenom: "Mi ćemo iz pozicije ministarstva učiniti sve da državni ured za upravljanje državnom imovinom što prije nama nađe ili adekvatan prostor ili daje suglasnost za sklapanju ugovora o zakupu. To je privremeno rješenje za koje će se ministarstvo potruditi do izgradnje paviljona u Kušlanovoj ulici."

Tatjana Babijaš, majka koja je progovorila o problemima svoje kćeri Anite ali i ostale izmještene djece, obratila se i pravobraniteljici za osobe s invaliditetom Anki Slonjšak, čiji odgovor prenosimo u cijelosti.

“Poštovana,

Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom osim Vas, obratili su se i drugi roditelji preseljene djece s apelom za pomoć, obzirom da se radi o osjetljivoj populaciji djece čije razvojne teškoće traže pažljivi pristup i promišljene odluke. U svojoj pritužbi navodite da su djeca u objektu u Nazorovoj ulici boravila desetljećima, da je zgrada zapuštena nebrigom sustava i rukovodećeg osoblja te da sadašnja navodna ugroza za djecu nije potvrđena nalazom ovlaštenog građevinskog vještaka, nego je proizvoljna odluka ravnateljice Centra Vinko Bek.

Također navodite kako su djeca preseljena u objekt u Kušlanovoj na potpuno neprimjereni način, koji bi se mogao tolerirati ukoliko bi djeca u takvim uvjetima boravila nekoliko dana ili tjedana. Međutim, ukoliko je ovo trajno rješenje za cijelu školsku godinu, onda se može govoriti o alarmantnom stanju, a dokaz za to je i pogoršanje zdravstvenog stanja kod nekih korisnika.

Optimalno rješenje vidite u hitnoj sanaciji i povratku djece u poznati prostor kojega jedino doživljavaju svojim i u kojima imaju optimalne uvjete boravka i učenja.

Nakon zaprimljene pritužbe pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je sukladno ovlaštenjima iz čl.10. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07) zatražila izvješća od Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek te od osnivača ustanove Ministarstva socijalne politike i mladih o o razlozima odluke, a ponajprije o mogućnostima da se za vrijeme sanacije objekta u Nazorovoj osiguraju primjereni i optimalni prostorni uvjeti za provođenje odgovarajućih obrazovnih i rehabilitacijskih programa.

Osim toga zamjenica i savjetnica pravobraniteljice su dana 11. rujna 2015. sukladno čl. 12 Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07) izvršile uvid u smještajne uvjete u objektu u Kušlanovoj ulici te utvrdile sljedeće:

Dana 11. rujna izvršen je obilazak prostora u Kušlanovoj ulici radi uvida u uvjete u kojima bi štićenici iz Nazorove bili privremeno smješteni. Tom prilikom razgovaralo se s nekoliko štićenika od kojih su troje polaznici nižih razreda, posebno osnovnoškolskog programa i nekoliko njih adolescentne dobi. Uspoređujući uvjete u kojima su sada, s onima u Nazorovoj, jednoglasno ističu da su uvjeti u kojima su bili prije preseljenja bolji.

Prema našoj ocjeni, prostor je skučen i smatramo ga neadekvatnim potrebama djece koja uz oštećenje vida imaju i druga oštećenja, što iziskuje primjenu kompleksnog pristupa, osiguranje različitih specifičnih obrazovnih i rehabilitacijskih programa, pa u tom smislu ne vidimo da prostor u kojemu se sada nalaze to omogućava.

Ravnateljica i stručnjaci s kojima smo razgovarali upoznali su nas s planovima da se odmah već od prvog vikenda pristupi adaptacijama i preinakama kako bi se prostor u Kušlanovoj učinio prikladnijim za potrebe štićenika iz Nazorove i odvojio od prostora gdje se provodi osposobljavanje odraslih. Međutim, ove preinake neće biti dostatne da se na zadovoljavajući način provode programi školovanja, osposobljavanja i rehabilitacije za djecu i odrasle, a pogotovo će to biti teško provedivo nakon prvog listopada kada počinju programi osposobljavanja za odrasle.

Preseljenje djece, prema našoj ocjeni, može predstavljati rješenje samo za tjedan ili dva i ne bi se smjelo dogoditi da djeca u tako skučenim uvjetima provedu više mjeseci ili cijelu školsku godinu.

Istoga dana obiđena je i lokacija u Nazorovoj, u kojoj sada nitko ne boravi i koja je zaključana. Gornji kat zgrade je izrazito devastiran što je vidljivo i laičkim pregledom, a u ostalim prostorima zgrade i na nižim katovima i prizemlju vidljive su napukline, tragovi vlage gdje je pokušano saniranje u više navrata. Nužno je izvršiti hitnu stručnu procjenu radi li se o oštećenjima zgrade koja iziskuju radikalne intervencije i složenije zahvate. Zgrada se doimlje neodržavanom, zapuštenom godinama. Ravnateljica navodi da godinama upozorava nadležno ministarstvo o poremećajima statike zgrade, ugroženim temeljima zbog neriješene kanalizacije, podzemnih voda koje navodno nagrizaju temelje.

Osnovno pitanje koje se nameće – je li prostor Nazorove u takvom stanju da je ugrožavajući za sigurnost, zdravlje i život štićenika i temeljno pitanje u kojem roku je najhitnije moguće izvršiti građevne i druge interevencije da se zgrada sanira kako bi bila prikladna i sigurna za povratak štićenika.

Sukladno navedenom smatramo da je nužno naći hitno rješenje kako bi se djeci i odraslim osobama s oštećenjem vida i onima s višestrukim oštećenjima osigurali optimalni uvjeti za provođenje svih programa školovanja, rehabilitacije i osposobljavanja na način da se hitno sanira prostor u Nazorovoj ulici ili pronađe drugi odgovarajući prostor primjeren njihovim potrebama.

Doneseno rješenje mora biti u najboljem interesu i uz maksimalnu zaštitu i sigurnost djece s teškoćama i odraslih osoba-polaznika programa.

Po primitku odgovora osnivača ustanove i Centra, o istom ćemo Vas obavijestiti te dostaviti konačno mišljenje.”

Anka Slonjšak

 

Povezane vijesti