Ante Raos: Nerad političara uzrokuje štetu udrugama osoba s invaliditetom

Nažalost institucije vlasti koje su dovele udruge u ovakvu situaciju, niti imaju volje, niti znanja za riješiti ovakvu turbulentnu situaciju

 

Dok se politika igra mačke i miša, zajednica sve brže i brže tone prema dnu, ali dna nikako na vidiku. Godine su se uložile za izgradnju civilnog društva, za izgradnju njihove infrastrukture, koja je spremna odrađivati i najzahtjevnije projekte financirane iz sredstava ESF, a danas bez imalo milosti udruge osoba s invaliditetom, koje pružaju razne socijalne usluge osobama s invaliditetom, koji su u teškim životnim situacijama odlaze u stečaj.

Nažalost institucije vlasti koje su dovele udruge u ovakvu situaciju, niti imaju volje, niti znanja za riješiti ovakvu turbulentnu situaciju. Danas je nekoliko udruga već blokirano od strane porezne uprave zbog nenaplaćenih poreza i neisplaćenih plaća. To što udruge osoba s invaliditetom ne mogu naplatiti već odrađena potraživanja na projektima za koje su potpisali ugovor sa organizacijama kojima je vlada osnivač, to nikoga ne briga.

Činjenica je da vlada nema kvalitetne resurse za odraditi evaluaciju projekata jer kadar koji je zaposlen u vladi je zaposlen po stranačkoj potrebi, a ne po stručnosti, pa se aktivnosti evaluacije ne mogu odraditi niti dobro, niti na vrijeme. Nije problem u tome što će se mnoge udruge ugasiti, problem su oni o kojima su te udruge skrbile, oni kojima su te udruge pružale razne usluge, kao što su usluge osobne asistencije, usluge asistenta u nastavi, pomoć u kući, usluge prijevoza do škole, do zdravstvenih ustanova, itd. Te usluge padaju ponovo na teret obitelji.

Sudjelovanje u demokratskom životu zajednice više je od samog glasovanja na raznim izborima, ti procesi omogućuju svim pojedincima da se uključivanjem izbore za mogućnost utjecaja na razne odluke koje se tiču određene grupacije. Zato je jako važno ohrabriti osobe s invaliditetom na sudjelovanje u životu zajednice.

Udruge osoba s invaliditetom su te koje svojim aktivnostima potiču osobe s invaliditetom na aktivniju ulogu u životu zajednice, a što je ključ promjene u odnosu na integraciju navedene populacije u svakodnevni život zajednice. Same osobe s invaliditetom na razne načine šalju poruku kako je vrijeme da politika shvati potrebu oblikovanja zajednice po sugestijama samih korisnika, a čiji je cilj uključivanje i omogućavanje što veće samostalnosti pojedincima sa raznim izazovima, kako bi mogli odgovorno preuzeti aktivnu ulogu u zajednici.

Osnaživanjem osoba s invaliditetom na aktivnu ulogu u zajednici, dobivamo jedan novi zamah pozitivnih aktivista koji svojim radom potiču sve ostala članove društva na odgovorno ponašanje prema svim potrebama i situacijama. Osobe s invaliditetom u ovom trenutku kao podređena skupina može lako postati nova vrijednost ako im se omogući ravnopravan pristup odlučivanju, ako se omogući da je i njihov glas jednako važan.    

Sramotno je da nijedan natječaj sa projektima iz ESF nije bio raspisan u zadnja 22 mjeseca na području ljudskih potencijala na kojeg bi se udruge osoba s invaliditetom mogle javiti. Sramotno je da su se ti projekti najavljivali nekoliko puta, da postoje planovi o njihovom raspisivanju, a da nitko za to ne odgovara, ne snosi posljedice.

Sramotno je da je politika preuzela ulogu policajca i raznim sankcijama prisiljava općenito civilni sektor na izvršavanje vlastitih obaveza, a ona, politika kao najveći krivac, samo sliježe ramenima kad su pitanju potraživanja udruga od institucija vlasti.

Znam kako ovaj tekst neće promijeniti politiku prema osobama s invaliditetom, znam da ovaj tekst neće spasiti udruge osoba s invaliditetom, ali ako i samo jedna osoba s invaliditetom digne svoj glas, postane važan član zajednice, ako ne dopusti da drugi odlučuju u njegovo ime, vjerujem kako ćemo uskoro natjerati politiku da prihvati osobe s invaliditetom kao ravnopravne članove zajednice, vjerujem kako više nikada nećemo dopustit pomor udruga osoba s invaliditetom koje pružaju razne usluge osobama s invaliditetom.

 

Piše: Ante Raos