Udruga za školovanje pasa vodiča: Priča o najslađim čovjekovim prijateljima

Misija Udruge je podizanje svijesti društva o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom, što doprinosi senzibiliziranosti zajednice te povećanju broja neovisnih i samostalnih osoba kroz poboljšanje njihove mobilnosti i kvalitete svakodnevnog življenja

Grupa entuzijasta – prije svega ljubitelja i uzgajivača pasa, studenata veterine i slijepih osoba, koji su vjerovali da odškolovani psi vodiči slijepim osobama osiguravaju samostalno i neovisno kretanje te bolju kvalitetu življenja - u lipnju 1990. formirala je Osnivački odbor Društva za uzgoj i školovanje pasa vodiča slijepih.
Nakon šest mjeseci priprema, 8. prosinca 1990. godine održana je Osnivačka skupština Hrvatskog društva za uzgoj i školovanje pasa vodiča slijepih osoba - koje je 04.02.1991. godine registrirano i upisano u Registar društvenih organizacija RH. Društvo je 1994. godine promijenilo naziv u Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet .

Senzibilizacija javnosti o pravima slijepih

Udruga je razvila rehabilitacijske programe uključivanjem pasa pomagača za mobilnost slijepih i drugih osoba s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju, a u koje su uključeni psi pomagači.
U prvih nekoliko godina, rad Udruge obilježio je sustavan razvoj osnovnih programa Udruge, a koji je obuhvatio: nabavljanje i prijevod stručne literature o obuci pasa vodiča, stvaranje i edukacija inicijalnog tima instruktora te nabavku i socijalizaciju potencijalnih pasa za školovanje.
Uz program školovanja i dodjele pasa vodiča, pojavila se potreba senzibilizacije građana o pravima, mogućnostima i potrebama slijepih osoba te ulozi pasa vodiča u njihovim životima iz toga se postupno razvio edukativno – promotivni program čije su aktivnosti usmjerene svim dobnim skupinama građana.
Tijekom proteklih godina Udruga je organizirala dodatne edukacije i stručno usavršavanje trenera i instruktora u inozemnim centrima za školovanje pasa pomagača (Kanada, Velika Britanija, Norveška...).
Psi imaju nevjerojatno blagotvoran utjecaj na djecu s teškoćama u razvojuU 2002. godini započela je provedba programa školovanja i dodjele rehabilitacijskih pasa – pomagača osobama u invalidskim kolicima i programa školovanja i dodjele terapijskih pasa za djecu s teškoćama u razvoju.

Promicanje ljudskih prava

Misiju Udruge predstavlja podizanje svijesti društva o pravima, mogućnostima  i potrebama osoba s invaliditetom, što  doprinosi senzibiliziranosti zajednice te povećanje broja neovisnih i samostalnih osoba, kroz poboljšanje njihove  mobilnosti i kvalitete svakodnevnog življenja.
Udruga zasniva svoj rad s pojedincima, neformalnim grupama i neprofitnim organizacijama,  poslovnim sektorom, lokalnim, regionalnim i državnim vlastima na načelima osnaživanja, samopomoći, edukacije, aktivnog uključivanja, pokretanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti stvarajući održivi model razvoja organizacija civilnog društva.
Potiče i razvija samozagovaračku ulogu svojih članova na promicanju ljudskih prava u kontekstu primjene Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, zakonskih propisa i nacionalnih strateških dokumenata. Osigurava mehanizme  za primjenu propisanih standarda i kriterija rada korisnika sa dodijeljenim im psima pomagačima.
Udruga pruža kontinuiranu podršku korisnicima pasa pomagača (pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa) u koju su uključeni volonteri – pomoć u obavljanju izvanrednih obveza, transport ili briga o psu pomagaču u nepredvidivim okolnostima, sudjelovanje u kreiranju slobodnog vremena i sl. U ovim aktivnostima pomažu i studenti  Edukacijsko rehabilitacijskog  fakulteta i Studijskog  centra socijalnog rada kroz volontiranje i praksu, a s kojima Udruga ostvaruje višegodišnju suradnju.
Do danas najveći broj volontera Udruge čine socijalizatori – obitelji ili pojedinci koji su odučili podržati program školovanja pasa pomagača te preuzeli odgovornu ulogu odgoja mladih pasa (od 2 mjeseca starosti do 14 -16 mjeseci).

Rehabilitacijski i terapijski psi

Sjedište Udruge za pse vodiče i mobilitet je u Zagrebu, ali radi i djeluje na zadovoljenju potreba svih korisnika u Hrvatskoj naglašava predsjedniva udruge gospođa Mira Katalenić.
Prikupljajući iskustva inozemnih škola i zadovoljavajući standarde Internacionalne federacije pasa vodiča i Europske asocijacije pasa pomagača -Udruga je  jedina u Hrvatskoj osmislila je i provodila rehabilitacijske programe uključivanjem  pas pomagača za mobilnost slijepih  i drugih  osoba s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju.

Kroz prvo javno privatno partnerstvo s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH i  Gradom Zagrebom, Udruga je sredinom 2008. godine završila izgradnju i osnovala Centar za rehabilitaciju Silver.
Stručni tim instruktora orijentacije i mobiliteta, pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa  koji su  radili  u Udruzi, od kraja 2008. godine zaposleni  su u  Centru Silver,  gdje provode školovanje pasa pomagača i obuku korisnika  za njihovo korištenje.
Sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča, Udruga odškolovane pse vodiče i pse  pomagače besplatno dodjeljuje korisnicima.
Božica Ravlić

Foto PIXSELL