Forum teatar: Edukacije za osobe s invaliditetom kroz projekt 'Kazalište na drugačiji način'

Forum teatar jedna je od kreativnijih metoda za aktivno uključivanje mladih u rješavanje kako svojih, tako i problema svojih vršnjaka

 

Projektom "Kazalište na drugačiji način", kojeg Savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba i HEP d.d., radilo se na razvoju vještina koje nude drugačije, kreativnije i inkluzivnije mogućnosti rješavanja nasilja među i nad mladima.

Forum teatar jedna je od kreativnijih metoda za aktivno uključivanje mladih u rješavanje kako svojih, tako i problema svojih vršnjaka, a vezano uz različite oblike međuvršnjačkog nasilja te nasilja nad mladima. Do sada su Savez Sumsi i njegove udruge članice s redateljem i stalnim suradnikom Mariom Kovačem napravili i izveli više od trideset Forum teatar izvedbi, a sve u suradnji s raznim fakultetima, institucijama, udrugama itd.

Cilj ovog projekta bio je predstavnicima udruga za osobe s invaliditetom omogućiti edukacije o Forum teatru, kako bi potom i oni u svojim organizacijama samostalno radili na razvoju istih metoda u rješavanju sukoba i nasilja među i nad mladima.

Na edukaciji je sudjelovalo šest predstavnica organizacija za osobe s invaliditetom koje su se nakon toga aktivno angažirale na kreiranje grupa za izvedbu u svojim sredinama.

Anita Blažinović