Grad Poreč: Projekt u sklopu kojeg će se formirati kazalište za građane starije od 54 godine te osobe s invaliditetom

Projektu je cilj dugoročno uključivanje  starijih sugrađana u kulturnu i umjetničku scenu Poreča te da ravnopravno i aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice, posebice oni lošijeg socijalnog statusa

 

Grad Poreč je za projekt KUP 54+ od Ministarstva kulture dobio stopostotno financiranje od 426 tisuća kuna. Naime, još je prošle godine Grad, u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Poreč, prijavio projekt Kultura i umjetnost 54+ - ''KUP 54+'' na natječaj ''Kultura i umjetnost 54+'' iz Europskog socijalnog fonda, okvira Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020.  Grad je 18. srpnja 2018. dobio od Ministarstva kulture i  Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Odluku o financiranju projekta.
Projekt ''KUP 54+'' bavit će se zdravim starenjem u Poreču, tako što će se u Poreču formirati kazalište za osobe starije od 54 godine, te starije osobe s invaliditetom, kako bi se dugoročno postiglo da se stariji sugrađani društveno i socijalno uključe u kulturnu i umjetničku scenu Poreča i tako ravnopravno i aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice, posebice oni lošijeg socijalnog statusa. Također, ovim se projektom želi razviti svijest o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti te poboljšati kvaliteta života Porečanki i Porečana starijih od 54 godine.

KUP 54+ samo je jedan u nizu projekata koje je Poreč u protekloj godini prijavio na EU sredstva. Podsjetimo, od gotovo 10 milijuna kuna dobivenih sredstava iz EU fondova u navedenom razdoblju, ističu se financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta s 2,3 milijun kuna, izgradnja ceste Garbina-Valkarin s 2,4 milijuna kuna, projekti Pučkog otvorenog učilišta s dva milijuna kuna te 100 tisuća eura za prilagodbu starogradske jezgre i Eufrazijeve bazilike osobama slabije pokretljivosti, koje je Poreč ostvario kao grad sa spomenikom na listi UNESCO svjetske kulturne baštine.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti