Fotografski natječaj: Kako vi doživljavate trgovanje ljudima?

Cilj natječaja je vizualno ilustriranje oblika trgovanja ljudima kao što su: prisilna prostitucija, ilegalna posvojenja, prisilno prosjačenje, radno iskorištavanje, odstranjivanje organa, iskorištavanje osoba s invaliditetom, prisilni brakovi, dječja prostitucija, prisila djece na prosjačenje

Hrvatski Crveni križ, uz potporu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), povodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada inicirao je pokretanje regionalne kampanje pod nazivom „Red Bell – Crveno zvono“.

Kampanja je pokrenuta kako bi se podigla svijest javnosti i senzibilizirali mediji o uzrocima nastanka i posljedicama trgovanja ljudima. Natječaj za fotografiju na temu trgovanja ljudima iniciraju u sklopu kampanje Hrvatski Crveni križ u suradnji s Canonom i Zborom fotoreportera Hrvatske.
Cilj natječaja je vizualno ilustriranje oblika trgovanja ljudima kao što su: prisilna prostitucija, ilegalna posvojenja, prisilno prosjačenje, radno iskorištavanje, odstranjivanje organa, iskorištavanje osoba s invaliditetom, prisilni brakovi, dječja prostitucija, prisila djece na prosjačenje itd.
Trgovanje ljudima je kupovanje i/ili prodaja ljudi kroz uporabu sile, obmane, prijevare, zlouporabu moći ili drugih sredstava s ciljem iskorištavanja.
Proces trgovanja ljudima obuhvaća: vrbovanje, transport, tranzit, prihvat i zadržavanje. Sredstva koja se pri tom procesu koriste su: prijetnje, prisile, otmice, prijevare, obmane, laganje, zlouporaba moći i dr. s ciljem iskorištavanja žrtava u svrhu prostitucije, pornografije, prisilnog rada, ropstva i ropstvu slične prakse, nelegalnog posvajanja te odstranjivanja organa. Koriste se različiti mehanizmi kontrole i prisile (psihičko i fizičko zlostavljanje) kako bi se žrtve trgovanja ljudima prisililo na obavljanje različitih poslova: rad u restoranima i hotelima, rad u domaćinstvu, rad u poljoprivrednim domaćinstvima i farmama; kao i prisilnu prostituciju, prisilno prosjačenje, prisilno sklapanje brakova i dr.

Natječaj će biti otvoren od 12. srpnja do 15. rujna 2013. godine, a sudjelovati mogu svi punoljetni građani Republike Hrvatske. Autor koji se prijavljuje s arhivskim fotografijama snimljenima na području RH, a na kojima je jasno prepoznatljivo lice djeteta, dužan je priložiti formular HCK o odobrenju za objavu. Objava fotografija, dodjela nagrada i otvorenje izložbe odabranih fotografija održat će se 18. listopada 2013. godine na Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima.

In-Portal