PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB: Tri projekta obrazovanja za osobe u nepovoljnom položaju

Neki projekti direktno su usmjereni na osobe s invaliditetom, a ostali ih uključuju po kriterijima nezaposlenosti, dobi ili niskih kvalifikacija

 

U nekoliko projekata koje provodi Pučko otvoreno učilište Zagreb (POUZ) otvara se mogućnost završavanja obrazovanja za osobe u nepovoljnom položaju. Neki projekti direktno su usmjereni na osobe s invaliditetom, a ostali ih uključuju po kriterijima nezaposlenosti, dobi ili niskih kvalifikacija.

UKUSNA DIJETETIKA

Projekt "Ukusna dijetetika" provodi se od 10. travnja 2018. do 10. kolovoza 2019.

Nositelj projekta je POUZ, a partneri su HUP-ZAGREB d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb i Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN).

Cilj projekta je poboljšanje zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, 40 nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene, 10 osoba s invaliditetom i 30 starijih od 54 godine, kroz poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja predavača i mentora te razvoj i provedbu po mjeri dizajniranog programa usavršavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja dijetetskog kuharstva te stjecanje mekih vještina uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca. Projektom se poboljšavaju stručne i pedagoške vještine i znanja predavača i mentora te izrađuje Priručnik za izradu dijetetskih jela.

Analize stanja u hrvatskom turizmu ukazuju kako postoji mogućnost i potreba značajnih unaprjeđenja u segmentu gastroturizma, zdravstvenog turizma i socijalnog turizma. Projekt razvojem inovativnog programa za stjecanje kompetencija iz dijetetskog kuharstva odgovora na suvremene trendove stvaranjem pametnih vještina radne snage.

Više o projektu na www.ukusnadijetetika.pou.hr.

OZON

Projekt "OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju" provodi se od 25. siječnja 2018. do 25. siječnja 2021.

Cilj projekta je povećati uključivanje odraslih osoba u nepovoljnom položaju s područja Zagreba i Zagrebačke županije u prioritetne programe obrazovanja po sektorima i ostale programe prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, radi stjecanja prve i više razine kvalifikacije i prekvalifikacije, s ciljem povećavanja razine znanja, vještina i kompetencija, i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljne skupine su odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija (najviše završena trogodišnja srednja škola), odrasle osobe u dobi između 15 i 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara četverogodišnjoj srednjoj školi. U prve tri navedene skupine ulaze i zaposlene osobe.

Više o projektu na www.ozon.pou.hr.

ZG KOMPAS

Projekt "ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja" provodi se od 14. svibnja 2018. do 14. kolovoza 2019.

Nositelj projekta je POUZ, a partneri su Novi sindikat, Zagrebački holding d.o.o., Zemljani - Are You Syrious? i Grad Zagreb.

Opći cilj projekta je povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (žena, mladih, osoba od 50 godina i starijih, azilanta i korisnika zajamčene minimalne naknade) kroz inovativnu partnersku inicijativu, a specifični ciljevi su razvoj i provedba 3 nova obrazovna programa mekih vještina (modul osnove radnog prava, modul komunikacijske kompetencije i modul kulturne razmjene), te osnivanje Kluba za zapošljavanje kroz koji bi se razvile odgovarajuće radionice i osigurale individualne konzultacije za azilante.

Više o projektu na www.zgkompas.pou.hr.

Damir Fatušić